Para-cycling

Binnen de wedstrijden van Para-cycling zijn een aantal aandachtspunten en wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.

Algemeen
Binnen alle competities mogen zowel KNWU basisleden als licentiehouders deelnemen. Dit geldt ook voor de piloten (voorrijder op de tandem) bij de tandem competitie. Buitenlandse deelnemers dienen in het bezit te zijn van een licentie van een bij de UCI aangesloten bond.

De nummering is dit jaar doorgenummerd, maar heeft wel de kleuren behouden om de diverse klasses duidelijk aan te geven. De KWNU voorziet de organisatie van alle nummering en toebehoren.

Sporters in de Tandem, Cycling en Handbike categorie dienen in het lopende wedstrijdjaar geclassificeerd te worden. Deze classificaties organiseert de KNWU. De classifiers bepalen in welke klasse de sporter mag uitkomen binnen de Nationale competitie.

Rabobank Nationale Handbike Competitie
Alle deelnemers ontvangen dit jaar een vast nummer van de KNWU. Deze bestaat uit een bumperbordje en een helmsticker. Het bumperbordje dient zichtbaar op de achteras (of bumper) te worden bevestigd. De helmsticker dient op de voorzijde van de helm geplakt te worden. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van het nummer. De organisatie krijgt vanuit de KNWU blanco bordjes en stickers toegezonden voor als een deelnemer het bordje vergeet.

De start opstelling dient als volgt georganiseerd te worden.

De jury laat de deelnemers 50 meter voor de start opstellen en laat vervolgens de deelnemers als volgt oprijden.
1. H5 & Open Klasse Heren/Dames
2. H4 Heren/Dames
3. H3 Heren/Dames
4. H1& H2 Heren/Dames

Voor de Handbike competitie is er een flyer ontwikkeld om uit te delen tijdens de wedstrijden, aan toeschouwers die niet bekend zijn met de sport. Deze kan ook nuttig zijn voor de microfonist van de wedstrijd.

Verdere informatie m.b.t. de Handbike Competitie vind u in het volgende document Rabobank Nationale Handbike Competitie

Rabobank Tandem & Cycling Topcompetitie
De start opstelling dient als volgt georganiseerd te worden.
1: Tandems Heren en Dames
2: Cycling Heren C4/C5
3: Cycling Heren C1-C3 en Cycling Dames C1-C5
Tussen de diverse groepen enige tijdsruimte houden tussen de starts.

Verdere informatie m.b.t. de Tandem & Cycling Competitie vind u in het volgende document Rabobank Tandem & Cycling Topcompetitie.

Rabobank ID Cycling Topcompetitie (Nieuw)
Deze competitie is opgezet voor sporters met een verstandelijke beperking, rijdend op een racefiets of een driewieler. De dames en heren vallen onder één categorie. ID-Cycling deelnemers op een tandem rijden buiten mededinging mee.

Uitslagen
Er kunnen en mogen twee uitslagen opgemaakt worden.

  • Een dag uitslag voor de organisatie, waarin tandemrijders zijn opgenomen en iedereen die aandacht krijgt bij de prijsuitreiking die het verdiend. Meedoen is belangrijker dan winnen binnen deze categorie.
  • Een KNWU uitslag die wordt verwerkt in het systeem. Deze is opgeschoond van tandem deelnemers of overige deelnemers die niet tot de ID Cycling categorie behoren. De KNWU uitslag is gekoppeld aan het ID Cycling competitie klassement.

Verdere informatie m.b.t. de ID-Cycling Topcompetitie vind u in het volgende document Rabobank ID Cycling Topcompetitie.

Zijn er vragen m.b.t. de para-cycling wedstrijden dan kunt u deze stellen aan paracycling@knwu.nl  of telefonisch via 030-7513322.