Mededelingen juryapplicatie cie. J&R

Een aantal leden van de commissie Jury & Reglementen (J&R) zijn het  land weer doorgereisd om elk district te voorzien van informatie tijdens de juryapplicatie. Zo is er gesproken over de verzekeringen binnen de KNWU (ook te vinden in deze editie van de nieuwsbrief), zijn er een aantal casussen voorlegd en zijn er mededelingen gedaan. Deze medelingen worden middels dit artikel aan u voorgelegd zodat u helemaal op de hoogte bent.

1.       Elke commissaris ontvangt een nieuwe das of sjaal voor 2014.

2.       Het functioneringsformulier is elektronisch beschikbaar, maar nog niet gekoppeld aan ‘mijn KNWU’. Naar verwachting zal deze koppeling in 2014 gemaakt worden.

3.       Flexibel optreden van het jury team wordt gewenst tijdens elke wedstrijd.

4.       Alle opleidingsresultaten en de deelname aan de juryapplicatie worden vastgelegd in ‘mijn KNWU’ voor elke commissaris. Deelname is één keer in de 2 jaar verplicht en kan eventueel ook bij een ander district. Wanneer een commissaris zich hier niet aan houdt, zal hij niet opgesteld worden in een landelijke wedstrijd en in het district ligt dit aan de consul.

5.       3 Rondenklassement N 1.2.074.017 uitleggen:
De in de navolgende artikelen genoemde “klassement over drie ronden “zal als volgt worden verreden:

A. Tijdens iedere sprint zijn er 3, 2 en 1 punt(en) te verdienen;
B. De uitslag wordt bepaald volgens het aantal behaalde punten;
C. Bij een gelijke stand bepaald het aantal 1e plaatsen, vervolgens het aantal 2e plaatsen en ten slotte het aantal 3e plaatsen;
D. Wanneer de stand dan nog gelijk is, dan bepaald de laatste sprint van het drie ronden klassement, zo nodig de 2e of 1e sprint.

6.       Schijfremmen op de weg wordt nog niet specifiek genoemd in de reglementen omdat de UCI nog een aantal onderzoeken heeft lopen. Zolang hierover nog geen uitsluitsel is gegeven wordt het niet toegestaan.

7.       Het is mogelijk dat er binnen een juryopstelling door één persoon, meerdere functies wordt bekleed.

8.       Wanneer er een memo van het juryrapport richting J&R moet:  ‘JA’ invullen. Wanneer er bij opmerkingen niets wordt ingevuld, hoeft er ook geen MEMO van het rapport naar J&R.  Dus dan NEE invullen

9.       Aandacht voor het juist invullen van de aantallen in het Proces Verbaal (PV) met  meerdere ongevallen op één PV is prima. Echter, dit geldt niet  voor een PV van strafoplegging. Goede en verbeterpunten per regel één invullen. In 2014 worden de verbeterpunten van 2013 zichtbaar voor de Wedstrijdleider. Verder krijgt J&R de mogelijkheid om in het PV gestelde vragen via de mail direct te beantwoorden

10.   Wijzigingen Jaarlijkse Besluiten (nader in te vullen)
a.      
Bij de jeugd is de max afstand cat. 7 met 5 km verhoogd na 1 juli;
b.     
Urineren voor de start in het openbaar is startverbod;
c.      
Kampioenstruien jeugd mag alleen worden gedragen in het kalenderjaar dat zij kampioen zijn geworden. (dit kan binnenkort nog gewijzigd worden)