Selectiecriteria

 

De samenstelling van selecties voor grote evenementen, zoals Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, worden mede vastgesteld aan de hand van selectiecriteria. Deze criteria zijn samengesteld op basis van zowel eisen op internationaal als nationaal niveau, door instanties als het IOC, de UCI, NOC*NSF en de KNWU zelf.

De selectiecriteria dienen als ondersteuning voor het voordragen van definitieve selecties door de KNWU. De precieze criteria zijn voor de diverse disciplines en evenementen te raadplegen op deze pagina.