RTC’S

 

Fulltime training- en eventueel wedstrijdbegeleiding vanuit centrale locaties zijn in de meeste opleidingstrajecten wenselijk. Indien deze begeleiding niet door verenigingen en commerciële ploegen geleverd kan worden, is het de taak van de bond om zelf een fulltime training en wedstrijdbegeleiding aan te bieden.

• Stimuleren van zelfregulatie is het noodzakelijk om de sporters dagelijks te zien
• Clusteren medische kennis en expertise
• Clusteren capaciteiten trainers. Uitwisselbaarheid en mogelijkheden voor vervanging
• Opleiding toekomstige coaches
• Opvullen gat in opleiding tussen verenigingen en landelijke talentgroepen
• Verbeteren sporttechnisch niveau bij verenigingen

Hoofddoel
Het hoofddoel van de Regionaal Trainingscentra is de talentherkenning- en ontwikkeling daarom werkt een RTC over het algemeen met nieuwelingen en junioren bij de RTC’s. Behalve bij BMX. Daar werken we met jeugd en nieuwelingen, 12-17 jaar. Na de junioren kunnen de talenten doorstromen naar de landelijke talentgroepen van de talentcoaches van de KNWU. Behalve bij BMX. Daar stromen ze al vanaf nieuwelingen leeftijd door naar de talentgroep. En daarna eventueel doorstromen naar de topsportgroep van de verschillende bondscoaches. De instroom van de RTC’s wordt bepaald door het volgen van instroomcritria die voor een groot deel bestaan uit Wattbike testen en resultaten van wedstrijden.

De RTC’s zijn niet bedoeld om wedstrijden te rijden, renners blijven lid bij hun verenigingen. Het RTC in Limburg is hier een uitzondering op. De focus bij de RTC’s ligt vooral op het leren trainen richting topsport en het bijbrengen van verschillende vaardigheden middels de leerlijnen; voeding, prestatiegedrag, leefstijl, anti-doping en Strength & Conditioning (core & stability & krachttraining).

Vanuit de RTC’s wordt nauw samengewerkt met verenigingen uit de regio. Gezamenlijk wordt gekeken op welke manier sporters een goede balans kunnen vinden tussen de trainingen van de club, het RTC en het dagelijkse (school)leven. De activiteiten van een RTC bestaan onder meer uit de organisatie van trainingsweekenden en het verzorgen van voorlichtingen en informatieavonden.

Vanuit de RTC’s kunnen renners doorgroeien naar de nationale selecties van de bondscoaches vanuit de verschillende disciplines. Naast het opleiden van wielrenners kan het RTC ook zorgdragen voor de opleiding van clubtrainers. Op die manier wordt het technisch kader bij de verenigingen versterkt en komt er één systematiek van trainen in de hele provincie.

Wie komen er in aanmerking voor het RTC?
De Talentcoach selecteert de talenten in overleg met de clubtrainers, maar de Talentcoach neemt uiteindelijk de beslissing. De Talentcoach selecteert op basis van de vastgestelde selectiecriteria en persoonlijke bevindingen. Met name dat laatste aspect is arbitrair omdat dit persoonlijk inzicht en kennis van de Talentcoach vereist. Deze persoonlijke bevindingen zijn in de selectiecriteria opgenomen omdat in de wielersport de uitslagen niet altijd een objectief waardeoordeel geven bij jonge wielrenners. Vaak rijden jonge renners met bijvoorbeeld een fysieke voorsprong op leeftijdsgenoten betere uitslagen, maar hebben zij minder potentie om door te groeien. Kortom er wordt een groot beroep gedaan op het “professional judgement” van de Talentcoach.

Overzicht RTC’s in Nederland
RTC Limburg (Sittard)
RTC Brabant (RTO Zuid)
RTC Noord (Emmen en Assen)
RTC Noord West (Amsterdam en Alkmaar)
RTC Oost (Stedendriehoek)
RTC Zuid West (Rotterdam en Den Haag)

Meer informatie
Voor informatie over deelnemen aan de trainingen of overige vragen kunt u contact opnemen met: Peter.Zijerveld@knwu.nl.