Protestgeld

Gepubliceerd op 06 september 2017, Geupdate op 23 juli 2018

Hoe zit het ook alweer met protestgeld? Moet dit nu wel of niet worden betaald en wat is de achterliggende gedachten?

Uitsluitend voor een protest richting de Disciplinaire Commissie (DC) staat in Titel 12N, artikel N 12.12.024 het volgende: Een ieder die bij de disciplinaire commissie beroep aantekent dient binnen 10 dagen na verzending van het beroep een protesttarief  (zie: tarieven in de Jaarlijkse Besluiten) te deponeren op een speciale KNWU rekening. Het beroep wordt niet in overweging genomen indien hieraan niet is voldaan.

Hier zit dus een verwijzing naar de tarieven in de Jaarlijkse Begroting, maar hier wordt al enkele jaren geen protestbedrag meer genoemd. Met andere woorden: dit is '0'. Het is zo in het reglement blijven staan omdat het altijd weer kan worden ingevoerd zonder een reglementair probleem. Wettelijk gezien is het tarief '0' namelijk ook een tarief. Denk maar aan de BTW welke ook een 0-tarief kent. Voor alle overige protesten zal je verder ook nergens een bedrag tegen komen; kortom ook '0'.

De procedure (september 2017)

Artikel N 1.2.132.01 schrijft het volgende voor:

Een deelnemer die een protest wenst in te dienen betreffende een wedstrijd op de regionale- of nationale kalender, waaraan hijzelf deelnam, moet dit protest schriftelijk indienen bij de wedstrijdcommissarissen.

Daarbij geldt dat protesten:

a. Betreffende onregelmatigheden: binnen 15 minuten na aankomst van de protesterende renner moeten worden ingediend;

b. Betreffende de uitslag: uitsluitend bij nationale wedstrijden (!) bij de wedstrijdcommissarissen binnen 30 minuten na bekendmaking van de officieuze uitslag moeten worden ingediend.

Betreffende een uitslag verkregen middels chipverwerking, is geen protest mogelijk.

Bij etappewedstrijden geldt dat protesten:

c. Betreffende onregelmatigheden tijdens een etappe: binnen 1 uur na aankomst van de winnaar moeten worden ingediend;

d. Betreffende de etappe-uitslag: vóór de start van de volgende etappe of binnen 30 minuten na bekendmaking van de officieuze uitslag na de laatste etappe moeten worden ingediend;

e. Betreffende de klassementen: binnen 30 minuten na bekendmaking van de stand van het klassement moeten worden ingediend.

Het indienen van een protest door een erkend gerechtigde is geoorloofd. In dat geval kan het protest ook door de gerechtigde ondertekend worden. In alle andere gevallen dient het protest door de deelnemer ondertekend te zijn. Tegen de beslissingen en/of strafopleggingen van de wedstrijdcommissarissen, niet de uitslag betreffende, staat met uitzondering van een boete lager dan € 100,- beroep open bij de Disciplinaire Commissie van de KNWU (zie Titel X12-N van het Reglement voor de Wielersport).

Ten slotte zegt artikel 1.2.132 (UCI) het volgende:

Onder voorbehoud inzake disciplinaire zaken in art. 12.1.012, is geen beroep mogelijk tegen de waarneming van feiten, beoordelingen van de wedstrijdsituatie en toepassing van de wedstrijd(en)reglementen door het College van Commissarissen, of indien van toepassing, een individuele commissaris, of tegen enig ander door hen genomen besluit.

Voor alle duidelijkheid: Er is hiervoor gekozen omdat in de praktijk bleek dat bedragen werden geheven door juryleden die reglementair helemaal niet konden. Om dit te voorkomen en een kans te bieden om een dialoog aan te blijven gaan tussen renners en juryleden is er gekozen om geen protestgeld te vragen. Uiteindelijk gaat het om het leermoment voor beide partijen.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Hieronder kun je aangeven welke andere soort cookies je wilt accepteren. Wil je meer weten? Bekijk dan onze privacy pagina.