NTFU-leden in categorie 4 wedstrijden

Gepubliceerd op 11 augustus 2017, Geupdate op 30 november 2020

Nadat er tijdens het KNWU-congres van 9 mei 2017 jl. is ingestemd met de uitbreiding van de samenwerking tussen de KNWU en de NTFU hebben er diverse reglementaire wijzigingen plaatsgevonden. Eén daarvan is de mogelijkheid tot het deelnemen en organiseren van diverse wedstrijden.

Het is vanaf 10 mei 2017 voor NTFU-leden mogelijk om deel te nemen aan categorie 4 wedstrijden* van de KNWU. Zij zijn daarbij verzekerd tijdens deze wedstrijden.

Hieronder staan de belangrijkste punten omtrent dit onderwerp.

  1. Het is mogelijk om deel te nemen respectievelijk medewerking te verlenen aan activiteiten georganiseerd door de NTFU.
  2. Omgekeerd is het mogelijk dat leden/licentiehouders van de NTFU deel kunnen nemen respectievelijk hun medewerking kunnen verlenen aan activiteiten vallende onder de vlag van de KNWU.
  3. Deelname aan KNWU-activiteiten door leden/licentiehouders van de NTFU beperkt zich, mits anders bepaald, tot de zo genoemde categorie 4 wedstrijden. Hieronder vallen de trainingswedstrijden, clubwedstrijden, interclubwedstrijden en alle andere activiteiten waar houders van uitsluitend het KNWU-lidmaatschap aan deel kunnen nemen. Uitzondering is hierop de in artikel N 2.7.017.02 genoemde combinewedstrijd 2-F waar ook vrouwelijke NTFU-leden aan deel kunnen nemen.
  4. Bij deelname respectievelijk medewerking aan evenementen dient het reglement van de desbetreffende federatie nageleefd te worden.
  5. Verenigingen en/of organisatoren welke zijn aangesloten bij de NTFU kunnen (via de consul) een wedstrijdlicentie bij de KNWU verkrijgen voor het organiseren van een zo genoemde categorie 4 wedstrijd. Licentiehouders en leden van de KNWU hebben hier dan tevens de mogelijkheid om deel te nemen binnen hun categorie/leeftijdsgroep.
  6. De NTFU-ledenpas is v.w.b. deelname gelijkgesteld aan het basislidmaatschap van de KNWU.
  7. De verzekering van de NTFU is aangepast op deelname aan KNWU-evenementen

* Uitzondering is hierop de in artikel N 2.7.017.02 genoemde combinewedstrijd 2-F waar ook vrouwelijke NTFU-leden aan deel kunnen nemen

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Hieronder kun je aangeven welke andere soort cookies je wilt accepteren. Wil je meer weten? Bekijk dan onze privacy pagina.