Materiaalverzekering - Leden

Gepubliceerd op 15 mei 2017, Geupdate op 07 augustus 2018

Met je KNWU-lidmaatschap kun je nu ook je fiets verzekeren. Je hebt de keuze om je fiets voor een vast verzekerd bedrag van €1.000,- te verzekeren. Je hebt dan een uitstekende materiaalverzekering.

Voordelen KNWU materiaalverzekering

 • Diefstal uit afgesloten ruimtes is verzekerd
 • Beroving is verzekerd
 • Ook dekking tijdens cyclo’s en toertochten
 • Uitstekende schaderegeling bij diefstal en total loss
 • Slechts €50,- eigen risico per schadeclaim
 • Ook gebruikte fietsen te verzekeren
 • Europadekking

Vast verzekerd bedrag

Wil jij je fiets verzekeren voor een vast verzekerd bedrag van €1.000,-? Klik dan hier (de link volgt binnenkort) en sluit de basis materiaalverzekering af voor slechts €65,-. Veelgestelde vragen vind je hieronder.

*Zelf je verzekerde bedrag bepalen? Klik dan hier.

Veelgestelde vragen materiaalverzekering

Zijn deze verzekeringen alleen voor KNWU leden?

Nee maar als je wel lid wordt dan ben je direct ook verzekerd tegen ongevallen, rechtsbijstand en aansprakelijkheid in specifieke wieler situaties.

Wat is er verzekerd?

Schade aan en verlies van de fiets. Diefstal wordt verzekerd als de fiets in een afgesloten ruimte staat. Ook is het mogelijk de fietshelm en schoenen apart mee te verzekeren. Er geldt een eigen risico van €50,-. Voor het gehele overzicht kijk onderaan deze pagina.

Wat is er niet verzekerd?

Normale slijtage, constructiefouten, schade tijdens wielerwedstrijden en snelheidsritten. Schade tijdens toertochten cyclo’s en clinics zijn daarentegen wel verzekerd. Wanneer je fiets buiten staat is diefstal niet verzekerd, maar beroving wel.

Wat is de duur van de verzekering?

De basisverzekering loopt één jaar en wordt automatisch verlengd. De verzekering op maat is een doorlopende verzekering.

Hoe werkt de betaling?

De betaling van je basisverzekering gaat via KingPolis. Direct na aanmelding krijg je een bevestiging van de KNWU, worden je gegevens aan KingPolis doorgegeven en zij sturen je direct na de administratieve afhandeling je polisblad en polisvoorwaarden toe. Zij zorgen er ook voor dat de verzekeringspremie automatisch van je rekening wordt afgeschreven.

Indien je kiest voor een doorlopend contract (KNWU doorlopende materiaalverzekering) kun je per maand betalen.

Schadevergoeding

 • Bij schade worden de reparatiekosten betaald onder aftrek van het eigen risico.
 • Bij diefstal en total-loss wordt de eerste 3 jaar het verzekerde bedrag betaald. Na die 3 jaar is de uitkering het verzekerd bedrag minus 1% afschrijving per maand.
 • Eigen risico van €50,-.

Wat kost het?

De basisverzekering kost €65,- per jaar en wordt direct na aanmelding automatisch afgeschreven. Deze verzekering is alleen beschikbaar voor KNWU leden.

Premie berekenen voor de fietsverzekering op maat

Je kunt heel eenvoudig online je premie voor de materiaalverzekering op maat berekenen en je materiaalverzekering direct afsluiten. De premie voor een doorlopend contract kun je hier berekenen.

Belangrijkste zaken op een rijtje

 • Diefstal uit afgesloten ruimtes is verzekerd
 • Beroving binnen handbereik is verzekerd
 • Ook dekking tijdens cyclo’s en toertochten
 • Geen toeslag voor de grote steden
 • Fietshelm en schoenen mee te verzekeren (fietsverzekering op maat)
 • Uitstekende schadevergoeding bij diefstal of total-loss
 • Snel, eenvoudig en direct online te regelen
 • In heel Europa verzekerd

Wat te doen in geval van schade?

Wanneer er schade is aan de verzekerde fiets is het van belang het schade aangifteformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk naar Europeesche Verzekeringen te sturen. Het aangifteformulier is hier te downloaden.

De volgende bewijzen worden meegestuurd met het aangifteformulier:

 • Aankoopnota van de fiets
 • Reparatienota van de fiets

Wat te doen in geval van diefstal?

Wanneer de verzekerde fiets gestolen is uit een afgesloten ruimte is het van belang het schade aangifteformulier in te vullen en zo spoedig mogelijk naar Europeesche Verzekeringen te sturen. Het aangifteformulier is hier te downloaden. Daarnaast is het noodzakelijk dat er aangifte wordt gedaan bij de politie in de plaats waar de fiets is gestolen.

De volgende bewijzen worden meegestuurd met het aangifteformulier:

 • Aankoopnota van de gestolen fiets
 • Het proces-verbaal van de aangifte
 • Eventuele getuigenverklaring

Het schadeformulier kun je versturen naar:

Europeesche Verzekeringen
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

Heb je vragen?

Als je nog steeds vragen over de aangifte hebt, dan kun je bellen met: 020-6515588 (schadeafdeling recreatie Europeesche Verzekeringen). Mailen kan ook, het adres is atpschade@europeesche.nl. Voor de algemene voorwaarden van de fietsverzekering vind je onderaan deze pagina een bestand dat je kunt downloaden.

De materiaalverzekering vergoedt geen schade of verlies, en herstelt geen schade als deze is ontstaan:

 • Doordat jij of een verzekerde de schade opzettelijk of door roekeloosheid heeft toegebracht;
 • Doordat de schade met jouw toestemming opzettelijk of door roekeloosheid is toegebracht;
 • Terwijl jij of de verzekerde niet over de juiste papieren beschikte of onbevoegd handelde;
 • Doordat jij of de verzekerde zich niet aan de verplichting(en) heeft gehouden
 • Door een poging tot zelfdoding door jou of een verzekerde;
 • Buiten het verzekeringsgebied (Europa);
 • Op het moment dat jij deelneemt of nadat jij hebt deelgenomen aan wielerwedstrijden of snelheidsritten. Toertochten, cyclo’s en clinics zijn wel verzekerd;
 • Door onvoldoende onderhoud van de fiets;
 • Door een eigen gebrek;
 • Door bewerking, reiniging of reparatie, tenzij jij deze in opdracht van ons hebt laten uitvoeren;
 • Door normale slijtage of enige, geleidelijk inwerkende (weers)invloeden, zoals roest en verkleuring;
 • Door waardevermindering of geldelijk nadeel, doordat jij de fiets niet kunt gebruiken;
 • Door beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen, tenzij de fiets daardoor ongeschikt is geworden voor het oorspronkelijke gebruik;
 • Aan banden, tenzij gelijktijdig ook andere schade is ontstaan;
 • Aan fietscomputers en andere niet-vast gemonteerde accessoires;
 • Nadat jij de fiets onbeheerd hebt achtergelaten op de openbare weg. Met de openbare weg bedoelen wij een weg die voor iedereen toegankelijk is;
 • Doordat jij of de verzekerde drugs, alcohol of geneesmiddelen heeft gebruikt;
 • Doordat jij onjuiste informatie geeft over de schade of diefstal met de intentie ons te misleiden.

De materiaalverzekering vergoedt ook geen schade:

 • Als jij de fiets hebt verhuurd;
 • Als jij de premie van deze verzekering niet hebt betaald;
 • Als die al wordt vergoed op basis van een wet of een andere verzekering, garantie of voorziening, of als die al vergoed zou worden, wanneer jij niet bij ons verzekerd was geweest;
 • Als die is veroorzaakt of verband houdt met molest, atoomkernreacties, verbeurdverklaring, kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad;
 • Als die is ontstaan door illegale of criminele activiteiten;
 • Als jij of de verzekerde fraudeert.

De materiaalverzekering vergoedt ook geen schade, als jij of de verzekerde onvoldoende heeft geprobeerd verlies, diefstal of beschadiging van de fiets te voorkomen. Bijvoorbeeld in de gevallen dat jij:

 • Niet de normale voorzichtigheid in acht hebt genomen;
 • Onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere preventieve maatregelen had kunnen treffen.

Wanneer kun je geen vergoeding meer opeisen?

Heb je schade? Dan moet je dit bij de materiaalverzekering melden binnen zes maanden nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, of nadat je weet dat hij heeft plaatsgevonden.