Bijscholing - Wielertrainers & Ploegleiders

Gepubliceerd op 16 mei 2017, Geupdate op 22 november 2018

De KNWU leidt haar kader op volgens de kwalificatiestructuur Sport van NOC*NSF en het daarmee samenhangende opleidingsmodel.

Deze kwalificatiestructuur is een uitstekend vertrekpunt voor het werken aan de kwaliteitsverbetering en – bewaking. Daarom voert de KNWU een actief bijscholingsbeleid voor kader. Dit beleid is een impuls aan het sporttechnische kader en de clubs om aan de slag te gaan met kwaliteitsverbetering. Lees hieronder meer over de bijscholing.

Doelen

Met de invoering van dit bijscholingsbeleid worden de volgende doelen nagestreefd:

 • Het realiseren van een kwaliteitsimpuls aan het (sporttechnische) kader en daarmee indirect aan het sportaanbod (bij clubs);
 • Het ondersteunen en stimuleren van de bijscholingsbehoefte van kaderleden (o.a. trainers en ploegleiders);
 • Het verkrijgen van meer inzicht in de aantallen actieve kaderleden en duur van de actieve periode binnen de wielersport;
 • Het versterken van de relatie tussen de doelgroepen en de KNWU: meer contact en terugkoppeling naar de centrale organisatie;
 • Het versterken van de juridische- en concurrentiepositie van kaderleden en clubs;
 • Het gericht uitdragen van de sporttechnische visie van de bondsorganisatie.

Doelgroepen

Dit bijscholingsbeleid is van toepassing op wielertrainers niveau 2 t/m 5, wielertrainers A t/m C, ploegleiders en soigneurs* in de sporten weg, baan, veld, mountainbike, BMX en aangepast wielrennen.

*Met de intentie om deze in de toekomst te integreren met het bijscholingsbeleid voor juryleden en mecaniciens.

Meer lezen? Download onderaan deze pagina het volledige beleid en/of een artikel over dit beleid uit Wielersport.

Registratie

De registratie van bijscholingspunten verloopt via mijnKNWU onder het menu opleidingen. Een overzicht van de gevolgde opleidingen en (bij)scholingen en het actuele aantal bijscholingspunten is te vinden onder het menu opleidingen – overzicht. Het doorgeven van afgeronde (bij)scholingen of het indienen van scholingen voor de toekenning van bijscholingspunten kan via het menu opleidingen – punten aanvragen. Bij de downloads vind je de handleiding en diverse bestanden voor bijscholingspunten.

Bijscholingsaanbod

Onderaan vind je een actueel overzicht met de bijscholingspunten kaderbeleid voor trainers en ploegleiders. Deze lijst wordt samengesteld door de beoordelingscommissie bijscholingsbeleid. De beoordelingscommissie bijscholingsbeleid bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse kaderfuncties. De commissie (die te bereiken is via campus@knwu.nl) heeft de volgende taken:

 • Behandelen van verzoeken tot dispensatie
 • Inschalen van (bij)scholingen op aantal bijscholingspunten
 • Bijdrage leveren aan bepalen inhoud van de KNWU bijscholingen
 • Is de verbindende partij tussen het KNWU Bureau en het werkveld.

Er zijn diverse aanbieders van (bij)scholingen waar bijscholingspunten verzameld kunnen worden:

 1. Aanbod KNWU 
  Tijdens de Dag van de Wielersport worden er diverse workshops gegeven.
  Daarnaast zijn er jaarlijkse meerdere bijscholingen te volgen. Houd de website hiervoor in de gaten.
 2. Aanbod Academie voor Sportkader
  In het kader van het project ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ wordt vanuit de Academie voor Sportkader (NOC*NSF) verschillende bijscholingsmodules voor trainer/coaches en begeleiders aangeboden.  Alle KNWU Wielertrainers zijn van harte uitgenodigd om deze bijscholingmodules bij te wonen. Klik hier om het actuele aanbod van bijscholingen van de Academie voor Sportkader te bekijken.
 3. Aanbod NL Coach
  Klik hier voor een actueel overzicht van het totale bijscholingsaanbod van NL Coach.

Scholingen van andere aanbieders kunnen ook in aanmerking komen voor toekenning van bijscholingspunten. Verzoeken hiervoor kunnen ingediend worden bij de beoordelingscommissie via campus@knwu.nl.

Licentie en bijscholingspunten

Je hebt na het behalen van je diploma 4 jaar* recht op het aanvragen van de betreffende kaderlicentie. Om de licentie na 4 jaar te kunnen verlengen dien je licentiepunten te behalen. Onderstaand overzicht geeft per licentie het benodigde aantal punten weer.

Licentie Punten per 4 jaar Gem. aantal dagdelen per jaar
Wielertrainer 2 12 2
Wielertrainer 3 12 2
Wielertrainer 4 12 2
Topcoach 5 12 2
Wielertrainer A 12 2
Wielertrainer B 12 2
Wielertrainer C 12 2
Ploegleider 12 2
Soigneur 12 2

De wijze van verdeling van behalen van het aantal punten over de jaren is vrij te verdelen. Er is dus geen verplichting om per jaar minimaal 3 punten te verzamelen.

* Voor kaderleden die vóór 2015 het diploma hebben behaald geldt dat deze verplichting ingaat op 1-1-2015 en vanaf dat moment licentiepunten verzameld dienen te worden. Voor soigneurs geldt dat deze verplichting ingaat per 1-1-2016.