Districten & Afdelingen

Districten

Nederland is verdeeld in acht districten, te weten: Limburg, Midden, Noord, Noord-Holland, Oost, Zuid-Holland, Zuid-Oost en Zuid-West. Hieronder staan de bestuursleden.

District Limburg

Al Vermeeren – Voorzitter
John Waterreus – Secretaris
Wiel Senden – Penningmeester
Bas Otten – Lid
Maarten de Ruijter – Lid
Henry Veltrop – Lid
Bjorn van den Berg – Lid
Jack Theunissen – Consul
Jasper Vermazen – Plaatsvervangend Consul
Britt Jochems – Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC)
Danny Stevens – Ondersteuning STDC

District Midden

Wim Kroon – Voorzitter
Arnold Cramer – Secretaris
Nico Oord – Penningmeester/Competitie Veld
Henk Gerritse – Jeugdcommissie
Vacant – Competitie Weg
Henk Martens – Consul
Leo Adegeest – Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC)

District Noord

Rikus Bartol – Voorzitter
Bernard Pijper – Secretaris
Jan Eppo Nieborg – Penningmeester
Immanuel van Tintelen – Lid 1 Weg (vice-voorzitter)
Rudi Nagengast – Lid 2 Baan a.i.
Paul Boer – Lid 3 Offroad
Rudi Nagengast – Lid 4 Jeugdzaken
Jan Nijmeijer – Consul
Nel Hadderingh – Assistent Consul
Jan Dupon – Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC)
Herman Strijbosch – Adviseur Algemeen
Luit Ottema – Adviseur Weg

District Noord-Holland

Vacant – Voorzitter
Arno Vos – Secretaris
Vacant – Penningmeester
Jack Borsjes – Lid
Ger Slot – Consul
Marco Knies – Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC)

District Oost

Joost van Oostrum – Voorzitter
Joke Slaager – Secretaris
Monic Pluimers – Penningmeester
Fred de Kinkelder – Lid Clubwissels
Bert Krol – Lid Jeugdzaken
Wijnand Wildeman – Consul
Samantha van Steenis – Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC)

District Zuid-Holland

Casper Steenstra-Praamsma – Voorzitter
Ben Hiep – Secretaris
Frank de Bruycker – Penningmeester
Arjan Gelderblom – Consul
Richard Visscher - Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC)

District Zuid-Oost

Stijn Kramer – Voorzitter
Bart Couwenberg - Secretaris
Mark Olieslagers - Penningmeester
Theo van Diessen – Commissie Jeugdzaken
Albert van Maasakkers – Consul
Twan van Gestel - Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC)

District Zuid-West

Rien Jongenelen – Voorzitter
Anja de Bont – Secretaris
Theo van de Kar – Penningmeester
Fons van Dorsselaer – Lid Coördinator Breedtesport
Willem Dielemans – Lid (vice-voorzitter)
Stan Jansen – Lid Commissie Jeugd
Theo Gorissen – Consul
Ed Blok – Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC)

Afdelingen

Afdeling Noord-Oost

Natascha Massop – Voorzitter
José de Cruz Martina – Secretaris
Vacant - Penningmeester
Bert Vedder –  Opleidingen
Annelies Dijk-Heijenk – Wedstrijden
Ina Zoutman - lid

Afdeling West

Ad Jansen – Voorzitter
Suzanne Wolf – Secretaris
Yvonne Plaisant van der Wal – Opleidingen
Hans Hogenboom – Vice-voorzitter/Penningmeester/Wedstrijdcoördinator
Ivo Sprengers – Lid
Jim Volkers – Lid

Afdeling Zuid

Petra Kuitert – Voorzitter
Marli Claesen – Secretaris
Monique van Eeuwijk-Bonouvrie – Penningmeester
Judith Meijer – Lid
Brigitte Beerendonk – Lid