Organisatie

Congres

Het congres is het hoogste bestuurlijke orgaan van de KNWU. Zij zijn uiteindelijk bij stemming verantwoordelijk voor het vaststellen van het door de KNWU te voeren beleid, inclusief begroting en jaarrekening. Ten minste tweemaal per jaar komt het congres bij elkaar (voorjaar en najaar).

Samenstelling congres

A.        Het congres is samengesteld uit stemgerechtigde en adviserende congresleden. Adviserende congresleden zijn zij die als zodanig in het algemeen reglement zijn aangewezen.
B.        Stemgerechtigde congresleden zijn de afgevaardigden van de districten, afdelingen en belangenorganisaties. Deze afgevaardigden worden door de desbetreffende organen benoemd en moeten behoren tot de leden van het desbetreffende orgaan.
C.        Voor elk benoemd congreslid kan het desbetreffende orgaan een plaatsvervangend congreslid benoemen. Dit plaatsvervangend congreslid treedt gedurende de afwezigheid van het congreslid, voor wie hij plaatsvervanger is, in al diens rechten en plichten. Voor de aan- of afwezigheid van de congresleden en hun plaatsvervangers is het tekenen van het aanwezigheidsregister van het betreffende congres bepalend.
D.        Met uitsluiting van de vervanging door schriftelijke volmacht kan een benoemd congreslid zich slechts laten vervangen door het voor hem benoemd plaatsvervangend congreslid.
E.        De kandidaatstelling en benoeming van de congresleden en de plaatsvervangend congresleden worden nader geregeld in de reglementen van de desbetreffende organen.

Het aantal stemgerechtigde congresleden bedraagt vijfendertig, te weten:
A.        Zestien afgevaardigden uit de districten;
B.        Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren;
C.        Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen;
D.        Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters;
E.        Zes afgevaardigden uit de fietscross-afdelingen;
F.         Eén afgevaardigde uit het kunstfietsen.

Afgevaardigden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Ieder afgevaardigd lid heeft vrij mandaat en brengt één stem uit. De tweejaarlijkse vergaderingen worden bijeengeroepen door het hoofdbestuur. Het algemeen reglement zal nadere bepalingen ten aanzien van de bijeenroeping vaststellen.

Aanpassingen vanwege het coronavirus (congres 25 juni 2020)

Door het coronavirus is het helaas niet mogelijk om het congres op 25 juni 2020 in zijn beschreven vorm door te laten gaan. De leden van het congres zijn middels een mail door de directie op de hoogte gebracht van de aanpassingen, hieronder volgen de belangrijkste punten.

 • Het is mogelijk om een congres te organiseren voor maximaal 30 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand en als de leden geen klachten hebben.
 • Om onder de 30 aanwezigen te blijven kunnen niet alle 35 stemgerechtigden aanwezig zijn. Volgens de statuten van de KNWU dienen tenminste 18 van de 35 stemgerechtigden aanwezig te zijn om besluiten te kunnen nemen. Door de tijdelijke wetgeving hoeven de leden niet fysiek aanwezig te zijn. Echter, om niet afhankelijk te zijn van de techniek, is ervoor gekozen om 18 stemgerechtigden in de zaal aanwezig te hebben in een evenredige vertegenwoordiging. De onderstaande 18 vertegenwoordigers worden uitgenodigd. Het is uitermate belangrijk dat de uitgenodigde vertegenwoordiging aanwezig is.
  • Acht afgevaardigden uit de districten (één i.pv. twee per afdeling);
  • Twee leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren (i.p.v. vier);
  • Twee leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen (i.p.v. vier);
  • Twee leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters (i.p.v. vier);
  • Drie afgevaardigden uit de BMX-afdelingen (één i.p.v. twee per afdeling);
  • Eén afgevaardigde uit het kunstfietsen (ongewijzigd);
 • Volgens de statuten van de KNWU dienen minstens 18 van de 35 stemgerechtigden aanwezig te zijn om besluiten te nemen. Door de tijdelijke wetgeving hoeven de leden niet fysiek aanwezig te zijn. De overige leden kunnen middels een digitale verbinding meekijken, -stemmen en -vergaderen.
 • De vaststelling van de tarieven 2021 wordt doorgeschoven naar het extra congres op 10 september 2020
 • Het landelijk overleg dat was voorzien op donderdag 4 juni 2020 is door het coronavirus komen te vervallen

Congresdata

In 2020 vinden de Congressen plaats op:

 • Donderdag 25 juni 2020
 • Donderdag 10 september 2020 (extra congres verkiezing en overdracht voorzitter)
 • Donderdag 19 november 2020

Belangenverenigingen

Vereniging Organisatoren van Wielerwedstrijden (V.O.W.)

Deze organisatie behartigt de belangen van de bij hen aangesloten organisatoren.

Dhr. J. van Ommen – janvanommen@planet.nl
De Riek 5
8091 NV Wezep

Postbus 150
8090 AD Wezep

Vereniging voor Beroeps Wielrenners (V.V.B.W.)

Deze organisatie behartigt de belangen van alle topwielrenners/sters op collectief niveau. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen amateurs of beroepsrenners.

Dhr. J. van de Akker – john@cyclingservice.nl
Borchmolendijk 17-A
5492 AJ Sint Oedenrode

Vereniging Wielersport Werkgevers en Sponsors (V.W.W. & S.)

Dhr. R. Plugge

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren en analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. Hieronder kun je aangeven welke andere soort cookies je wilt accepteren. Wil je meer weten? Bekijk dan onze privacy pagina.