Organisatie

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van de KNWU is de wielersport zo goed mogelijk van dienst zijn. Zij wil de kennis van én over de sporten en de belangrijkste onderwerpen verbreden en (inter)nationaal op bestuurlijk niveau de nationale belangen beter behartigen. Een directer contact met de commissies en sporten is hierin een belangrijke stap.

De commissie is en blijft het eerste aanspreekpunt voor alle sport specifieke vragen en onderwerpen. Voor bestuurlijk advies kan de commissie terecht bij de hoofdbestuursleden. Het directe contact tussen commissies en het hoofdbestuur maakt de nationale en internationale belangenbehartiging van de sporten nog sterker.

Naam Functie
Marcel Wintels Voorzitter
Jolon van der Schuit Penningmeester
Jak Dekker Lid hoofdbestuur
Marianne van Leeuwen Lid hoofdbestuur
Simon Meijn Lid hoofdbestuur
Robert Slippens Lid hoofdbestuur
Marijn de Vries Lid hoofdbestuur