Organisatie

Vertrouwenspunt Sport en Vertrouwens(contact)persoon

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF, in samenspraak met de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels en waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en/of normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of -adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie over wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee?

Bel dan het Vertrouwenspunt Sport via 0900 – 202 55 90 (gratis).

NOCNSF_vertrouwenspunt-sport_logo_fc

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Naast het netwerk van vertrouwenscontactpersonen bij de verschillende sportbonden, is er bij NOC*NSF namens de gehele sport een landelijke poule vertrouwenspersonen. Zij doen de eerste opvang, maar bieden ook echt begeleiding. Zowel procedureel als inhoudelijk adviserend. Bedoeld voor slachtoffers, beschuldigde en mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht (zoals een bestuurder of een vertrouwenscontactpersoon).

De vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de club, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Zeker bij de zwaardere incidenten is de hulp van een vertrouwenspersoon zeer wenselijk. Zij zijn bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport.

Vertrouwenscontactpersoon KNWU

Sinds 1 februari 2014 heeft de KNWU Mirjam Tuithof aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Mirjam is directiesecretaresse en sinds 1989 in dienst van de KNWU.

Je kunt bij haar terecht als je denkt dat je slachtoffer bent of dreigt te worden van ongewenste omgangsvormen, als je hiervan beschuldigd wordt of getuige bent. Tijdens kantooruren is zij bereikbaar via 085-070 1924 en buiten kantooruren via 06–30921013. Bij geen gehoor kan een bericht achterlaten worden met wanneer je bereikbaar bent, zodat Mirjam weet wanneer ze je terug kan bellen.

Je kunt haar ook een e-mail sturen (mirjam.tuithof@knwu.nl). Tevens is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport, zie hierboven.

Vertrouwenscontactpersoon club

Het is ook mogelijk om als club een eigen vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen. Hiermee maak je als club duidelijk dat problemen serieus worden genomen. Het voordeel van een interne vertrouwenscontactpersoon is dat deze bekend is in de club. Het voordeel van een externe contactpersoon is dat deze onafhankelijk en objectief is. De drempel om met een probleem naar een vreemde te gaan is voor sommigen hoger en voor anderen juist lager.

NOC*NSF biedt een training voor VCP aan. Deze cursus duurt twee dagdelen. Deelnemers moeten minimaal de leeftijd van 25 jaar en een HBO-denkniveau hebben. Zie hiervoor de website: www.nocnsf.nl.

Speciaal voor clubs is een Toolkit opgesteld voor het omgaan met seksuele intimidatie. Deze kun je onderaan deze pagina downloaden. Ook bestaat er een informatiemap voor trainers en ouders. Het is verstandig om deze onder de beide doelgroepen te verspreiden.

Twee belangrijke hulpmiddelen voor het omgaan met en tegengaan van seksuele intimidatie/ongewenst gedrag binnen de club, zijn de vertrouwenscontactpersoon en de Verklaring Omtrent Gedrag. Hier is meer te lezen over de VOG.

Verklaring omtrent gedrag

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportclub is het een taak om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen of in ieder geval verkleinen. De verklaring omtrent gedrag (VOG) is één van de maatregelen die je als club kunt nemen. Een steeds groter aantal sportclubs vraagt al een VOG voor hun betaalde krachten of vrijwilligers.

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven op de club. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers en/of begeleiders. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportclub kunnen uitoefenen. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Aanvraagprocedure VOG

Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger om een VOG aan te vragen. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich vanaf het nieuwe jaar aanmelden op de website www.gratisVOG.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen kan bepaald worden of ze voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG. Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan kunnen de vrijwilligers van die organisatie gratis digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt dus het betalen en bij NOC*NSF declareren van de VOG en wordt het een stuk eenvoudiger.”

VOG’s die in 2014 zijn aangevraagd, kunnen tot 1 maart 2015 worden gedeclareerd bij NOC*NSF. Na 1 maart kunnen de VOG’s niet meer worden gedeclareerd. Het is nog steeds mogelijk om de VOG via de gemeente of (rechtstreeks) digitaal aan te vragen. Echter, de VOG is alleen gratis wanneer vooraf goedkeuring is verkregen dat de organisatie deel mag nemen aan de regeling gratis VOG (via aanmelding op www.gratisvog.nl).

Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten sportclubs een breder preventief beleid hebben. “Voorbeelden van die maatregelen zijn het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders, een goed aannamebeleid, zoals het checken van referenties en zorgen dat een begeleider onder het tuchtrecht van de bond valt en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Zo werken we met z’n allen aan een veilig sportklimaat”, aldus Lenselink.