Nieuws

Vacature Consul KNWU District Zuid-West

27 oktober 2021

Het KNWU District Zuid-West zoekt een Consul (m/v) die affiniteit heeft met de wielersport. De consul moet goed leiding kunnen geven, delegeren en gevoel hebben voor sporters, organisatoren en juryleden. Daarnaast wordt er gezocht naar iemand die innovatief is en zowel schriftelijk als mondeling kennis en informatie kan overbrengen.

De functie is onbezoldigd. Gemaakte kosten (reis- en telefoonkosten) worden vergoed. Rekening moet worden gehouden met een tijdsbesteding van gemiddeld 8 uur per week, meestal in de avonduren en in het weekend.

Wat wordt er verwacht?

De zorg voor een correcte planning van wedstrijden en een kwalitatief goede invulling van wedstrijd technische zaken in het district, zoals:

 • Het samenstellen van de districtswedstrijdkalender en het bijwonen van de landelijke kalendervergadering;
 • Het begeleiden en controleren van de administratieve en wedstrijd technische procedures voor en na de wedstrijden;
 • Werven van en leiding geven aan het jurycorps district Zuid-West;
 • Jaarlijks met juryleden functionering- en beoordelingsgesprekken voeren;
 • Het houden van jury- en applicatievergaderingen;
 • Het organiseren van een jaarlijkse kalenderbijeenkomst;
 • Het bijwonen van de landelijke consulvergaderingen;
 • Adviseren van het districtsbestuur;
 • Adviseren van verenigingen, stichtingen en organisatoren in het district;
 • Adviseren van landelijke commissies van de KNWU;
 • Het vervullen van representatieve taken;

Het geven van administratieve ondersteuning ten behoeve van een correcte gang van zaken en afhandeling van wedstrijd technische zaken, zoals:

 • Het verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve van wedstrijd technische zaken, wedstrijdaanvragen, toestemming buitenland, dispensaties en controle van wedstrijdverslagen;
 • Het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen bij knelpunten in de organisatie, communicatie rond wedstrijden, wedstrijd technische zaken en reglement zaken/wijzigingen;

De consul valt onder het districtsbestuur en blijft altijd eindverantwoordelijke voor wat betreft de consul en assistent-consultaken. De consul participeert en adviseert in de vergaderingen van het district en het districtsbestuur.

De consul heeft direct contact en overleg met de Sporttechnische District Coördinator (STDC), de landelijke commissie Jury & Reglementen, de sporttakcommissies, de overige consuls en het Uniebureau van de KNWU.

Interesse?
Geïnteresseerden worden uitgenodigd om vóór 1 december 2021 een sollicitatiebrief te sturen aan het secretariaat van het district via knwuzw@gmail.com, waarna na een selectieprocedure er gesprekken volgen met het Dagelijks Bestuur.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.