Nieuws

Vacature lid financiële commissie KNWU

19 oktober 2018

De financiële commissie is één van de landelijke commissies van de KNWU en zoekt op korte termijn een enthousiast nieuw lid. Als lid van de financiële commissie houd je namens het Congres (het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de KNWU) toezicht op de financiële gang van zaken binnen de KNWU.

Wat verwachten we

Van de commissieleden wordt verwacht dat zij minimaal tweemaal per jaar aanwezig zijn bij en actief deelnemen aan de vergaderingen van de financiële commissie. Deze vergaderingen vinden plaats op het Uniebureau, in aanwezigheid van de penningmeester, de manager financiën en bedrijfsvoering en de directie van het Uniebureau. Eenmaal per jaar is ook de externe accountant aanwezig bij de commissievergadering.

Functies

In de rol van de financiële commissie ligt de nadruk op het houden van toezicht, maar de commissie heeft ook de functie van klankbord en adviseur van het dagelijks bestuur en de directie. In het voorjaars- en najaarscongres brengt de financiële commissie een advies uit aan het Congres inzake de goedkeuring van respectievelijk de jaarrekening en de begroting.

Tijdsbesteding

De tijdsbesteding voor het lidmaatschap van de financiële commissie schatten wij in op circa 16 uur per jaar, inclusief voorbereiding en het bijwonen van zowel de commissievergaderingen als het Congres (beide tweemaal per jaar).

Profiel van de gezochte kandidaat

  • Financiële opleiding op HBO of WO niveau
  • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring
  • Affiniteit met de wielersport
  • Goede communicatieve vaardigheden
  • Teamspeler

Interesse?

Voor meer informatie kun je bellen met Harm Verhagen (voorzitter financiële commissie: 06-52 09 49 81) of Jolon van der Schuit (KNWU Hoofdbestuur: 06-52 74 51 73). Je kunt je motivatie en CV tot 30 november a.s. sturen aan de KNWU t.a.v. Mirjam Tuithof (Papendallaan 49, 6816 VD Arnhem) of per e-mail naar info@knwu.nl.