Nieuws

Vacature Penningmeester Hoofdbestuur

8 september 2021

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn zoekt de KNWU een nieuwe penningmeester voor het hoofdbestuur. 

De penningmeester:

 • Onderhoudt de reguliere contacten met de directie, financiële commissie en penningmeesters van de districten en afdelingen van de KNWU;
 • Ontwikkelt en bewaakt het financieel beleid binnen de vastgestelde kaders van de KNWU;
 • Legt, in afstemming met de directie, perioderapportages voor aan het bestuur;
 • Draagt zorg voor goedkeuring van de begroting en jaarrekening door het congres van de KNWU;
 • Denkt mee, adviseert en fungeert als klankbord voor neerzetten van een toekomstbestendig financieringsmodel voor de KNWU.

Wij zoeken voor deze functie een representatieve bestuurder met het profiel:

 • Heeft (beroepsmatig) financieel economische deskundigheid;
 • Beschikt over analytisch vermogen om ingewikkelde (financiële) vraagstukken te kunnen ontleden en helder communiceren;
 • Heeft gevoel voor verhoudingen in de sport en relatie tussen bestuur en werkorganisatie;
 • Beschikt over ervaring als bestuurder, bij voorkeur in verschillende bestuursvormen, van verenigingsbestuur tot Raad van Toezicht;
 • Het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en sportuitingen onderschrijft;
 • Affiniteit heeft met wielersport, maar vanwege het belang van een zuiver onafhankelijk bestuurlijk perspectief op zodanige afstand staat dat hij/zij geen belangen (meer) heeft in de (wieler)sport;
 • Beschikt over voldoende tijd om de functie uit te oefenen.

Geïnteresseerden voor deze functie kunnen hier solliciteren tot 27 september 2021. De eerste gesprekken met de kandidaten zullen plaatsvinden in de eerste week van oktober.

Over de KNWU
De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. Wij zijn er voor iedereen met een wielerdroom. De KNWU is er voor de top-, wedstrijd- en breedtesport en voor alle fietsers die beter willen (leren) fietsen. De KNWU vertegenwoordigt verschillende disciplines: weg, BMX, baan, veld, mountainbike, strandrace, para-cycling en kunstwielrijden.

De KNWU wordt bestuurd door een hoofdbestuur en diverse landelijke commissies met vele enthousiaste vrijwilligers. Het hoofdbestuur van de KNWU is een bestuur op afstand met een toezichthoudende rol: klankbord, toetsend en dienend aan de belangen van de achterban.

Het hoofdbestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand op het Uniebureau op Papendal of digitaal. Daarnaast vindt tweemaal per jaar een voorzittersoverleg, tweemaal per jaar een landelijk overleg met alle sporttakcommissies plaats en is er een voor- en najaarscongres. Daarnaast wordt van het hoofdbestuur op wisselende momenten grote inzet en bereikbaarheid verlangd.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.