Nieuws

Vrijwilligersvacature: leden Disciplinaire commissie (m/v)

2 juli 2024

Voor de Disciplinaire commissie zijn we op zoek naar nieuwe leden. De nieuwe commissieleden worden in de Ledenraad van 30 oktober voorgedragen.

De disciplinaire commissie is (uitgezonderd bijzondere bepalingen) competent om te oordelen en te straffen bij overtredingen van de Statuten en Algemeen Reglement van de KNWU, de KNWU reglementen voor de wielersport voor wedstrijden op de nationale- en regionale kalender en (inter)clubwedstrijden.

De disciplinaire commissie wordt samengesteld uit een voorzitter en een aantal leden, gekozen door de ledenraad op voordracht van de directeur-bestuurder of minimaal vijf ledenraadsleden. Volgens de code goed sportbestuur wordt een lid maximaal 3 x 4 jaar benoemd.

De huidige commissie bestaat uit een voorzitter, twee leden en drie plaatsvervangende leden. Twee plaatsvervangende leden zijn benoemd in de ledenraad van 18 juni jl. De overige leden zijn in 2025 volledig aftredend en niet herkiesbaar. Om de continuïteit te waarborgen maakt de commissie trapsgewijs plaats en zijn we nu al op zoek naar nog twee nieuwe leden, die in de ledenraad van 30 oktober worden benoemd. Twee huidige leden nemen dan vroegtijdig afscheid, waarna in 2025 nog eens twee leden aftreden.

Van de nieuwe leden wordt verwacht

  • Kennis van / interesse in de wielersport in Nederland.
  • Kennis van / interesse in de reglementen van de KNWU.
  • Tenminste de helft van de leden en in ieder geval de voorzitter dient de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws te bezitten.
  • Voldoende vrije tijd (tijdsbesteding bedraagd ca. 2 tot 10 uur per kwartaal).
  • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden.

Hij/zij kan prima individueel en in een team functioneren. De disciplinaire commissie heeft geen zelfstandige vergaderingen maar komt bij elkaar voor hoorzittingen indien er overtredingen zijn aangemeld.

Motivatie en CV kunt u tot 15 augustus 2024 sturen naar de KNWU: mirjam.tuithof@knwu.nl. Voor informatie kunt u bellen met Axel Beijersbergen: 06-24337333.

Over de KNWU
De KNWU is de overkoepelende sportbond van en voor de wielersport in Nederland. De KNWU is er voor de top-, wedstrijd- en breedtesport. Onderverdeeld in verschillende sporten, onder andere: wegwielrennen, BMX Racing, BMX Freestyle, baanwielrennen, veld, mountainbike, strandrace, para-cycling en e-racing.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.