Organisatie

Congres

Het congres is het hoogste bestuurlijke orgaan van de KNWU. Zij zijn uiteindelijk bij stemming verantwoordelijk voor het vaststellen van het door de KNWU te voeren beleid, inclusief begroting en jaarrekening. Ten minste tweemaal per jaar komt het congres bij elkaar (voorjaar en najaar).

Samenstelling congres

A.        Het congres is samengesteld uit stemgerechtigde en adviserende congresleden. Adviserende congresleden zijn zij die als zodanig in het algemeen reglement zijn aangewezen.
B.        Stemgerechtigde congresleden zijn de afgevaardigden van de districten, afdelingen en belangenorganisaties. Deze afgevaardigden worden door de desbetreffende organen benoemd en moeten behoren tot de leden van het desbetreffende orgaan.
C.        Voor elk benoemd congreslid kan het desbetreffende orgaan een plaatsvervangend congreslid benoemen. Dit plaatsvervangend congreslid treedt gedurende de afwezigheid van het congreslid, voor wie hij plaatsvervanger is, in al diens rechten en plichten. Voor de aan- of afwezigheid van de congresleden en hun plaatsvervangers is het tekenen van het aanwezigheidsregister van het betreffende congres bepalend.
D.        Met uitsluiting van de vervanging door schriftelijke volmacht kan een benoemd congreslid zich slechts laten vervangen door het voor hem benoemd plaatsvervangend congreslid.
E.        De kandidaatstelling en benoeming van de congresleden en de plaatsvervangend congresleden worden nader geregeld in de reglementen van de desbetreffende organen.

Het aantal stemgerechtigde congresleden bedraagt vijfendertig, te weten:
A.        Zestien afgevaardigden uit de districten;
B.        Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor wedstrijdorganisatoren;
C.        Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor sponsorgroeperingen;
D.        Vier leden van de erkende belangenorganisatie(s) voor topsporters;
E.        Zes afgevaardigden uit de fietscross-afdelingen;
F.         Eén afgevaardigde uit het kunstfietsen.

Afgevaardigden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Ieder afgevaardigd lid heeft vrij mandaat en brengt één stem uit. De tweejaarlijkse vergaderingen worden bijeengeroepen door het hoofdbestuur. Het algemeen reglement zal nadere bepalingen ten aanzien van de bijeenroeping vaststellen.

Congresdata 2021

Onderstaand het vergaderoverzicht van alle landelijke vergaderingen.

Week Datum Tijd Bijeenkomst Agendapunt Locatie
Week 1 Dinsdag 5 januari 2021 19.00 uur Extra Congres Voorzittersverkiezing Teams
Week 11 Maandag 15 maart 2021 19.30 uur Voorzittersoverleg n.t.b.
Week 22 - 24 Dinsdag 1 t/m donderdag 17 juni 2021 Afdeling- en districtsvergaderingen n.t.b.
Week 22 Dinsdag 1 juni 2021 19.30 uur Landelijk overleg Papendal
Week 26 Maandag 28 juni 2021 19.30 uur Congres Jaarverslag/-rekening 2020 en Tarieven 2022 Papendal
Week 37 Maandag 13 september 2021 19.30 uur Voorzittersoverleg n.t.b.
Week 39 Donderdag 30 september 2021 19.30 uur Landelijk overleg n.t.b.
Week 40 Maandag 4  oktober 19.30 uur Extra congres
 Verkiezing voorzitter hoofdbestuur
Hotel Van der Valk, Breukelen
Week 44 - 46 Dinsdag 2 t/m donderdag 18 november 2021 Afdeling- en districtsvergaderingen n.t.b
Week 48 Maandag 29 november 2021 19.30 uur Congres Begroting 2022 Papendal

Belangenverenigingen

Vereniging Organisatoren van Wielerwedstrijden (V.O.W.)

Deze organisatie behartigt de belangen van de bij hen aangesloten organisatoren.

Dhr. J. van Ommen – janvanommen@planet.nl
Waterliniestraat 75
8043 ZW Zwolle

Vereniging voor Beroeps Wielrenners (V.V.B.W.)

Deze organisatie behartigt de belangen van alle topwielrenners/sters op collectief niveau. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen amateurs of beroepsrenners.

Dhr. J. van de Akker – john@cyclingservice.nl
Borchmolendijk 17-A
5492 AJ Sint Oedenrode

Vereniging Wielersport Werkgevers en Sponsors (V.W.W. & S.)

Dhr. R. Plugge

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.