Wedstrijdkalender

NK Para-cycling weg Handbiken/(Tri)-Cycling/Tandems - Vondelgames

Wedstrijden

15-09-2018
13:15

Cycling (Mannen c1-3)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
Deelnemers
15-09-2018
13:15

Cycling (Mannen c4-5)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
15-09-2018
13:15

Cycling (Vrouwen c1-5)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
15-09-2018
13:15

Tandems (Mannen)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
Deelnemers
15-09-2018
13:15

Tandems (Vrouwen)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
15-09-2018
13:15

Tri-cycling

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
15-09-2018
15:30

Handbiken (Mannen H1)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
15-09-2018
15:30

Handbiken (Mannen H2)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
15-09-2018
15:30

Handbiken (Mannen H3)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
Deelnemers
15-09-2018
15:30

Handbiken (Mannen H5/O)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
Deelnemers
15-09-2018
15:30

Handbiken (Mannen H4)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
15-09-2018
15:30

Handbiken (Vrouwen H1-5/O)

Nederlands Kampioenschap, Nationaal
Deelnemers