Verzekeringen

De KNWU heeft ten behoeve van haar leden, verenigingen en organisatoren een aantal collectieve
verzekeringscontracten afgesloten, te weten:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering
  • Ongevallenverzekering

Deze verzekeringen zijn in nauw overleg met de verenigingen samengesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de risico’s waaraan deze personen tijdens de uitoefening van hun functie en sportactiviteiten zijn blootgesteld.

Daarnaast zijn nog enkele speciale verzekeringen samengesteld, die betrekking hebben op bijzondere omstandigheden en separaat afgesloten kunnen worden.

Meer informatie hierover staat vermeld onder de doelgroepen.