Verzekeringen

De KNWU heeft ten behoeve van haar leden, verenigingen en organisatoren een aantal collectieve
verzekeringscontracten afgesloten, te weten:

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering
  • Ongevallenverzekering

Deze verzekeringen zijn in nauw overleg met de verenigingen samengesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de risico’s waaraan deze personen tijdens de uitoefening van hun functie en sportactiviteiten zijn blootgesteld.

Daarnaast zijn nog enkele speciale verzekeringen samengesteld, die betrekking hebben op bijzondere omstandigheden en separaat afgesloten kunnen worden.

Meer informatie hierover staat vermeld onder de doelgroepen.

Reisverzekering

Wanneer je als renner of club naar het buitenland gaat voor deelname aan een buitenlandse wedstrijd val je onder de collectieve (secundaire) aansprakelijkheid-, rechtsbijstand- en ongevallenverzekering. Toch is het wel goed om te controleren of je voldoende dekking hebt onder je eigen reis- en/of ziektekostenverzekering voor het geval je een ongeval in het buitenland krijgt. De collectieve ongevallenverzekering keert alleen een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden. In veel gevallen sluit de eigen reis- en ziektekostenverzekering deelname aan wedstrijden uit en dit betekent dat je zelf zorg moet dragen en betalen voor repatriëring en ziektekosten in het buitenland en de vergoeding voor schade aan materiaal en fiets zijn vaak tot een minimum beperkt.

Voorheen was het mogelijk via de KNWU per evenement een reisverzekering af te sluiten waaronder deelname aan wedstrijden wel was gedekt. Vanwege een nieuwe wet op het financieel toezicht zijn onze verzekeringen door een bedrijfsjurist van Achmea getoetst en is dit niet meer toegestaan. Het is een partij (de KNWU in dit geval) niet toegestaan zonder de vereiste vergunningen te bemiddelen in verzekeringen.

Wij hebben daarom met onze verzekering de afspraak gemaakt dat verenigingen en leden zelf hun reisverzekering kunnen afsluiten via de plaatselijke Rabobank bij Interpolis.
De plaatselijke Rabobank kan vragen naar de Interpolis afdeling “maatwerk Technisch Varia”. Deze mogelijkheid geldt primair voor Rabobank relaties en plaatselijke banken hebben geen verplichting deze verzekering af te sluiten. Vooraf bellen of mailen zou verstandig kunnen zijn om teleurstelling aan de balie te voorkomen.