Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 maart 2020.

De Gebruiksvoorwaarden van Fondo vind je hier. Ga snel naar:


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Fondo is een online dienst van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (hierna “KNWU” of “wij”), kantoorhoudende op Papendal te (6816 VD) Arnhem, aan de Papendallaan 49. Ons KvK nummer is 40407194.

KNWU is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die we hier beschrijven. Heb je privacy-vragen? Die kun je stellen via privacy@knwufondo.nl.


2. Welke informatie gebruikt Fondo, waarvoor en hoe lang?

Het is handig om kort uit te leggen wat Fondo doet. Met Fondo kun je fiets-trainingsadvies krijgen in de vorm van trainingsprogramma’s, kennis-artikelen en support.

Trainingsprogramma's
Fondo biedt trainingsprogramma’s aan voor verschillende doelen, zoals het rijden van een specifieke tocht (toertocht, cyclo, fietsvakantie) of het verbeteren van een algemene kwaliteit (bijv. ‘Langer volhouden’). Een trainingsprogramma is opgebouwd uit meerdere weken en bestaat uit verschillende trainingen per week. De trainingen zijn op basis van hartslag(zones), zodat je verantwoord en gericht op de juiste intensiteit kunt trainen. Per week hou je in je trainingslogboek bij welke trainingen je (niet) hebt gedaan en hoe zwaar je deze vond. Optioneel kun je de losse trainingen ook versturen naar je Garmin-fietscomputer.

Kennis-artikelen
Binnen Fondo vind je een kennisbank met daarin kennis-artikelen over training. Je kunt zelf door de kennisbank bladeren, maar we verwijzen ook naar relevante artikelen gedurende een trainingsprogramma.

Support
Naast trainingsprogramma’s en kennis-artikelen biedt Fondo ook support. Deze support kun je krijgen door zelf contact op te nemen met de coach vanuit de Fondo app. Dit contact verloopt via WhatsApp.

Hieronder beschrijven we wat we met jouw persoonsgegevens doen.

2.1. Accountgegevens

Om Fondo te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken. Je bent verplicht om bij het aanmaken van een account een voornaam en e-mailadres op te geven.

We gebruiken je e-mailadres om je te identificeren tijdens het inloggen en voor het versturen van verschillende soorten mails naar jou. We gebruiken je voornaam om je persoonlijk aan te spreken en we gebruiken je e-mailadres om te zorgen dat niemand anders toegang krijgt tot jouw account.

Daarnaast kun je bij registratie en in je profiel optioneel je geboortejaar en geslacht met ons delen. Deze informatie gebruiken we om je van beter trainingsadvies te voorzien.

Na het aanmaken van je account kun je jouw gegevens, met uitzondering van je e-mailadres, aanpassen.

We bewaren deze gegevens om de overeenkomst tussen jou en Fondo uit te voeren. We slaan de gegevens op zolang je een account bij ons hebt. Als je ervoor kiest om je account op te heffen dan worden deze gegevens direct verwijderd in onze actieve systemen. De gegevens blijven nog ten hoogste 30 dagen beschikbaar in onze backups. Die backups worden versleuteld opgeslagen, zodat de gegevens daarin niet bewerkt kunnen worden, en ze zijn slechts beperkt toegankelijk. 

2.2. Bijzondere persoonsgegevens

Om te zorgen dat je je trainingen op de juiste intensiteit kunt uitvoeren, bewaren we je persoonlijke hartslagzones, zodat we deze kunnen tonen in de trainingsinstructies. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens.

We bewaren deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goed werkende dienst met verantwoorde trainingsbegeleiding aan te bieden. We slaan de deze gegevens op zolang je een account bij ons hebt. We zullen deze gegevens nooit met andere partijen delen, tenzij jij daar toestemming voor geeft, zoals het versturen van een trainingsinstructie naar je Garmin Connect account.

2.3. Train- leesgedrag

Als je Fondo gebruikt, verzamelen we informatie over je gedrag en voorkeuren:

  • We houden bij welke trainingsprogramma’s je hebt gevolgd en afgerond om beter te begrijpen waar jouw interesse ligt zodat we ons aanbod kunnen verbeteren.
  • We houden bij welke trainingen je per trainingsprogramma (nog) (niet) hebt gedaan en hoe je de afgeronde trainingen hebt ervaren om je te helpen de trainingen beter uit te voeren, en om de trainingsprogramma’s te verbeteren.
  • We houden bij welke kennis-artikelen je leest om beter te begrijpen waar jouw interesse ligt zodat we ons aanbod kunnen verbeteren.

Deze gegevens verwerken we omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. We slaan de hierboven genoemde gegevens op zolang je een account bij ons hebt. Als je jouw account beëindigt dan nemen we maatregelen zodat je gegevens moeilijker naar jou te herleiden zijn.

2.4. Supportgegevens

Als je vragen hebt over het trainen met Fondo en/of trainen in het algemeen is het het snelst om eerst te kijken of het antwoord op je vraag te vinden is in de kennisbank binnen de app. Is dat niet het geval, dan kun je via de Fondo-app per Whatsapp contact opnemen met de coach. In dat geval ontvangen en bewaren we je telefoonnummer en de correspondentie tussen jou en Fondo. We doen dat om te weten wat je eerder met onze coach hebt besproken en hoe we je verder kunnen helpen.

We doen dat op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goedwerkende en financieel duurzame dienst aan te bieden waarmee je fiets-trainingsadvies kunt krijgen. We bewaren deze gegevens maximaal 12 maanden.

Het is belangrijk om te beseffen dat alle correspondentie per Whatsapp ook versleuteld wordt opgeslagen op de servers van Whatsapp zelf. Hier hebben wij verder geen controle over.

2.5. Feedbackgegevens

We willen graag weten wat je van Fondo vindt. We verzamelen daarom verschillende soorten feedback over Fondo.

We gebruiken die feedback om te leren wat jij van Fondo vindt, en die informatie gebruiken we weer om Fondo beter te maken. We doen dat op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goedwerkende en financieel duurzame dienst aan te bieden. We bewaren die gegevens 12 maanden.

2.6. Gegevens uit de mobiele app van Fondo

Appidentificatie
We kunnen je pushberichten sturen als je daarvoor kiest. We gebruiken daarvoor je voornaam en de unieke identifier van de app.

We doen dit om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen Fondo en jou. We bewaren die gegevens zo lang als nodig voor de genoemde doeleinden. 

Crashgegevens
Als de app vastloopt verzamelen we gegevens over de crash samen met de unieke identifier van de app. Met die gegevens kunnen we uitvinden wat er mis ging, en hoe we dat in de toekomst kunnen verbeteren.

We doen dit om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen Fondo en jou. We bewaren die gegevens 90 dagen nadat het rapport is verstuurd. 

Trackinggegevens 
We verzamelen een unieke identifier per gebruiker om te kunnen meten hoe verschillende gebruikers de app gebruiken Ook verzamelen we de identifier van het apparaat en het besturingssysteem en ‘events’ binnen de app.

We doen dat op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goedwerkende en financieel duurzame dienst aan te bieden waarmee je fiets-trainingsadvies kunt krijgen. We bewaren die gegevens zo lang als nodig voor de hierboven genoemde doeleinden. 

2.7. Gegevens over websitebezoek

Op onze website verzamelen we trackinggegevens om de effectiviteit van onze advertenties te meten.

We doen dat op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goedwerkende en financieel duurzame dienst aan te bieden waarmee je fiets-trainingsadvies kunt krijgen.


3. Met welke andere partijen deelt Fondo gegevens

Fondo zal jouw gegevens nooit aan andere bedrijven verkopen om je aanbiedingen te doen die niet over Fondo of de KNWU gaan. Wel kan Fondo namen en e-mailadressen delen met partners waarmee we acties ontwikkelen. Dit zal alleen gebeuren met jouw expliciete toestemming. Zo kan die partner bijvoorbeeld nagaan of je recht hebt op deelname aan een evenement.

Om nieuwe gebruikers te bereiken, maken wij ook gebruik van de (marketing)diensten van derden, zoals Facebook en Google. Dat betekent niet dat we je gegevens verkopen, maar wel dat we gegevens verstrekken zodat deze partijen weten wie ze wel of niet moeten benaderen voor marketingacties van Fondo. Hiervoor gebruiken we hashing, een techniek om gegevens met derde partijen te verstrekken zonder je gegevens openbaar te maken.

Tot slot kan Fondo jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

We gebruiken ook andere bedrijven die ons ondersteunen bij onze diensten. Met hen:

  • analyseren we het websitegebruik (Google Analytics);
  • analyseren we het app-gebruik (Mixpanel, Apple, Google);
  • ondersteunen we onze gebruikers (Whatsapp);
  • verzamelen we feedback (Whatsapp);
  • meten we advertentiecampagnes (Facebook, Google);
  • versturen we e-mails (Amazon, Mixpanel).

Fondo draait op servers in Europa, maar een paar van deze bedrijven die ons ondersteunen bij onze diensten hebben hun servers staan in landen buiten Europa, zoals in de Verenigde Staten. Het is dus mogelijk dat daarbij persoonsgegevens naar buiten Europa worden doorgegeven.


4. Hoe beschermt Fondo mijn persoonlijke informatie?

Wij zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen hebben we verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals versleutelingstechnieken en toegangsbeperking.


5. Wat zijn mijn privacyrechten?

De persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld, zijn van jouw persoonlijk. Daarom heb jij de volgende privacyrechten:

Het recht om jouw toestemming in te trekken
Jij hebt het recht om de toestemming die je hebt gegeven voor het mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, jouw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat jij jouw toestemming intrekt hebben wij jouw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.

Het recht van inzage
Op jouw verzoek zullen wij jou meedelen of er wat, en zo ja wat er, met jouw persoonsgegevens is gebeurd. Wij zullen jou dan informatie geven over de doeleinden waarvoor jouw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van jouw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij jou meedelen welke periode jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.

Recht op rectificatie
Zijn jouw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen dan zo snel mogelijk jouw gegevens verbeteren of aanvullen.

Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Op jouw verzoek zullen wij zo snel mogelijk jouw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op.

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij hierboven hebben beschreven verwijderen wij jouw persoonsgegevens. Ook als wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt of verkregen verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking
In een aantal situaties heb jij het recht om het verwerken van jouw persoonsgegevens te beperken. Wil je hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. Wij laten dit ook de ontvangers van jouw persoonsgegevens weten.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene
Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, delen wij jou dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wil jij hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Onze contactgegevens
Wil je gebruik maken van jouw bovenstaande rechten, heb je een vraag of vind je iets onduidelijk? Via onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen.

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie inzake Fondo
Papendallaan 49
6816 VD Arnhem
Telefoon: 085-070 19 00
E-mailadres: privacy@knwufondo.nl
Website: www.knwu.nl
KvK nummer: 40407194


6. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden wijzigen gewijzigd. Als we de privacyverklaring in belangrijke mate wijzigen zullen we hier melding van maken, en wanneer nodig eerst om aparte toestemming vragen.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.