Magazine

Dossier Structuurtransitie 2023: Voorstel samenstelling ledenraad

oktober 2021

Dossier structuurtransitie 2023: Voorstel samenstelling ledenraad

De voorgenomen wijziging voor een nieuw besturingsmodel wordt ingezet om sneller en directer in te kunnen spelen op veranderingen maar ook om directere inspraak als KNWU-lid mogelijk te maken. De ledenraad wordt in het nieuwe besturingsmodel het hoogste orgaan die de strategische en financiƫle plannen goedkeurt en de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder benoemt. Een belangrijke rol binnen de organisatie van de wielersport! Maar wie nemen straks plaats in de ledenraad en hoe heb je als lid invloed op de benoeming van mensen die in de ledenraad gaan plaatsnemen?

De afgelopen weken hebben gesprekken plaatsgevonden met de voorzitters van districten, afdelingen en sporttakcommissies, met een afvaardiging namens BMX, met de intermediairs en de belangengroeperingen namens organisaties, team en atleten. Op basis van deze input heeft het hoofdbestuur een voorstel voorbereid voor de samenstelling van de ledenraad en de verkiezing daarvoor. In december worden deze voorstellen in een statutenwijziging voorgelegd aan het Congres. Het streven is in juni 2023 over te gaan op het nieuwe besturingsmodel.

In het voorstel voor de samenstelling van de ledenraad wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de leden. In het voorstel komen vertegenwoordigers van (sporttak)commissies en belangengroeperingen terug en komt mogelijk een plek voor een jongere. Namens elke regio nemen drie vertegenwoordigers plaats in de ledenraad. Straks kan ieder lid zich kandidaat stellen voor de ledenraad namens de regio en kan ook ieder lid stemmen op de vertegenwoordiger voor de ledenraad van zijn/haar regio. Hiermee wordt een grote stap gezet in modernisering van de organisatie en directe inspraak van leden.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.