Nieuws

Het KNWU District Oost Nederland zoekt een consul (m/v)

6 februari 2017

Het doel van de functie is het correct laten verlopen van wielerwedstrijden en competities in het district.
De taken van de consul houden o.a. het volgende in:

 • De zorg voor een correcte planning van wedstrijden en een kwalitatief goede invulling van wedstrijdtechnische zaken in het district, zoals:
  • het samenstellen van de districtswedstrijdkalender en het bijwonen van de landelijke kalendervergadering;
  • het begeleiden en controleren van de administratieve en wedstrijdtechnische procedures voor en na de wedstrijden;
  • het vervullen van representatieve taken.
 • Het geven van administratieve ondersteuning t.b.v. een correcte gang van zaken en afhandeling van de wedstrijdtechnische zaken, zoals:
  • het verrichten van administratieve werkzaamheden t.b.v. wedstrijdtechnische zaken, wedstrijdaanvragen, dispensaties en controle van wedstrijdverslagen;
  • het beantwoorden van vragen en het geven van adviezen bij knelpunten in de organisatie, communicatie rond wedstrijden, wedstrijdtechnische zaken en reglementszaken/-wijzigingen.
  • het zorgdragen dat alle benodigde apparatuur tijdig voor de wedstrijd aanwezig is (computers, meetlatten e.d.);
  • het leiding geven aan, het werven van juryleden en het aanstellen van juryleden bij wedstrijden en het houden van applicatievergaderingen;
  • het direct dan wel door middel van de jurycommissie ondersteunen en aansturen van organisaties en juryleden;
  • het inspecteren en keuren van wedstrijdparkoersen;
  • het geven van wedstrijdtechnische adviezen/ondersteuning aan organisatoren.

De consul valt onder het districtsbestuur. Hij/zij participeert in de vergaderingen van het district en het districtsbestuur.

De consul heeft direct contact en overleg met de Sporttechnisch Districtscoördinator, de landelijke commissie jury en reglementen, de sporttakcommissies, de overige zeven consuls en het Bureau van de KNWU. Kennis van de KNWU reglementen is een vereiste.

Het KNWU District Oost Nederland zoekt een man of vrouw die affiniteit heeft met de wielersport, leiding kan geven, die gevoel heeft voor de sporters, organisatoren en juryleden, innovatief is, die kan delegeren en die zowel mondeling als schriftelijk kennis en informatie kan overbrengen.

De functie is onbezoldigd. Gemaakte kosten (reis- en verblijfskosten, kosten gebruik telefoon en computer) worden vergoed. Rekening moet worden gehouden met een tijdsbesteding van gemiddeld 8 uur per week, meestal in de avonduren en in het weekend.

Wielerverenigingen, stichtingen en personen worden verzocht het KNWU District Oost Nederland te attenderen op een geschikte kandida(a)t(e).

Uw sollicitatie kunt u richten aan: Gerard Reimert Tuinfluiter 23 8103 EX Raalte of via e-mail secretaris@districtoost-knwu.nl

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.