Nieuws

Licentieseizoen 2018 De belangrijkste wijzigingen voor clubs

27 oktober 2017

De voorbereidingen voor het wielerjaar 2018 zijn al enige tijd in volle gang. Met de traditionele opening van het licentie aanvraagseizoen betekent dit dat iedereen zich weer moet verdiepen in de wijzigingen die ook voor komend jaar weer gepland staan.

Om jullie een handje te helpen hebben wij alvast de belangrijkste wijzigingen voor het licentie aanvraagseizoen op een rijtje gezet.

Belangrijk om te weten

 • Wegens aanstaande wijzigingen in de club- en teamstructuur bij BMX adviseren wij alle BMX licentiehouders hun licentie pas ná 1 december aan te vragen. Hier gaan wij de BMX clubs en licentiehouders apart over informeren.
 • Onderstaande wijzigingen zijn van kracht per 1 januari 2018.

1
Afschaffen rekeningrijden

Rekeningrijden wordt afgeschaft. Sinds de invoering in 2011 blijkt dat er toch veel onduidelijkheid is over wanneer er wel of geen rekeningrijden plaatsvindt en over de incasso daarvan achteraf. Met het afschaffen beogen we;

 • Minder en duidelijkere betaalmomenten te creëren; de licentie betaal je aan de KNWU, deelname aan een wedstrijd aan de organisator;
 • Eenduidiger beleid te creëren voor alle disciplines en alle wedstrijden;
 • Renners niet achteraf te 'straffen' voor het beoefenen van hun hobby.

Door het afschaffen van rekeningrijden worden de tarieven voor licenties, waar rekeningrijden in 2017 voor werd geïncasseerd, hoger ten opzichte van 2017. Echter kan de licentiehouder nu, zonder extra kosten achteraf, onbeperkt wedstrijden rijden. Voor die licentiehouders die jaarlijks aan heel weinig wedstrijden deelnemen zal het dus iets duurder worden. Voor renners die relatief veel wedstrijden rijden wordt het dus juist goedkoper. Ten opzichte van de tarieven 2010 (vóór het rekeningrijden én rekening houdend met de jaarlijkse indexering) vallen de licenties voor 2018 in ieder geval goedkoper uit.

2
Sportklasse-licentie voor vrouwen

Om een eenduidig en transparant licentiebeleid te creëren komt er voor vrouwen ook een sportklasse-licentie. Deze kan vanaf 1 november gewoon aangevraagd worden via de licentiewizard. Een sportklasse-licentie lijkt op een amateur-licentie. Voor Baan, BMX, mountainbike en veldrijden is er voor wat betreft deelname aan activiteiten geen onderscheid tussen Amateur-Vrouwen en Sportklasse-Vrouwen. Voor de Weg zijn er de volgende verschillen;

 • Vrouwen met een sportklasse-licentie zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijden in combinatie met Elite rensters, waaronder bijvoorbeeld de clubcompetitie;
 • Vrouwen met een sportklasse-licentie kunnen op de weg alleen deelnemen aan club/interclub wedstrijden en criteriums in combinatie met Amateur-Vrouwen.

3
Licentietarieven 2018

De licentietarieven voor 2018 zijn hieronder te zien. Deze zijn ter goedkeuring voorgelegd aan het congres op 28 november.

Renners

Jeugd m/v € 35,-
Nieuweling m/v € 66,-
Junior m/v € 110,-
Belofte m/v € 200,-
Sportklasse m/v € 88,-
Amateur m/v € 102,-
Elite m/v € 220,-
Professional B m € 468,-
Professional A m/v € 669,-
Kunstwielrijden € 66,-
Para-cycling € 66,-
Adm. kosten duplicaat en club/categorie wisseling € 17,50

Kader

Ploegleider € 100,-
Mecanicien € 100,-
Soigneur € 100,-
Ploegarts € 100,-
Wielertrainer € 47,-
Gangmaker € 133,-
Jury € 47,-
Volger € 47,-
Bemiddelaar € 775,-
Meerkosten voor niet-verenigingsleden € 65,-

Voor de volledige lijst met tarieven en de daaraan verbonden voorwaarden kan je hier kijken.

4
Regels buitenlandtoestemming wegwielrennen

De regels voor buitenlandtoestemming worden vereenvoudigd en verduidelijkt. Er komt een eenduidig, landelijk beleid en het aanvragen van de toestemming kan zelf worden geregeld.

Voor Nieuwelingen en Junioren (Mannen én Vrouwen) geldt het volgende;
Deelname aan een wegwedstrijd in het buitenland is het hele jaar toegestaan, met uitzondering van het navolgende:

 1. op de dag van het districtskampioenschap waar de betreffende renner dient te rijden;
 2. op de dagen dat een wedstrijd in het kader van de Klimmerstrofee wordt verreden;
 3. op de dagen dat een wedstrijd op de nationale kalender staat (één- en meerdaagse wegwedstrijden);
 4. op de dagen dat er een wedstrijd (criterium/omloop) staat gepland binnen een reisafstand van 65km, gemeten vanaf de woonplaats van de betreffende renner.

Voor overige licentiehouders op de weg gelden geen restricties voor het deelnemen aan buitenlandse wedstrijden met uitzondering van de districtskampioenschappen.

5
Medische keuring niet langer verplicht

Met ingang van 2018 komt de medische keuring te vervallen. De medische screening (vragenlijst) blijft behouden en wordt 2019 door medische experts onder de loep genomen en zo nodig aangepast. De keuring blijft wel geadviseerd en er wordt ook meer aandacht aan besteed. Hierdoor verwachten we eerder een groei dan een daling in het aantal keuringen ten opzichte van de situatie zoals deze nu is.

6
Promotie- degradatieregeling in testfase

We zijn, samen met het land, een promotie- degradatieregeling aan het ontwikkelen. De belangrijkste opbrengsten die we hiermee gaan bereiken zijn:

 • Meer en makkelijkere in- en doorstroom van renners;
 • Duidelijkere aanduiding van het wedstrijdniveau en duidelijkere niveauverschillen tussen de categorieën;
 • Het behouden van renners voor de wedstrijden, ook wanneer je geen tijd meer hebt om 6 dagen in de week te trainen.

De definitieve implementatie hiervan ligt voorlopig gepland voor het wegseizoen 2019, maar in 2018 gaan we het systeem al wel inrichten en laten meedraaien. Hiermee kan het systeem worden getest en de uitgangspunten gemonitord worden. Gedurende het seizoen 2018 geldt een promotieadvies wanneer een renner het maximaal aantal punten heeft bereikt en mag hij/zij tijdens het seizoen overstappen naar een hogere categorie. Zo kunnen de renners alvast 'wennen' aan het idee en een inschatting maken in welke klasse zij in 2019 gaan uitkomen.

Gedurende het komend wielerjaar houden wij natuurlijk iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen hiervan.

7
Licentie 2017 niet geldig in 2018

Geen wijziging, maar wél heel belangrijk om nog even te melden. Ook komend jaar is de licentie kalenderjaar gebonden. In 2018 is de licentie uit 2017 dus niet meer geldig en kan er dus ook niet met een 2017 licentie worden deelgenomen aan wedstrijden.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.