Nieuws

Nieuwe reeks VCP-opleidingen gepland

27 juni 2018

De rol van Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is in het leven geroepen om binnen een club of bond een eerste aanspreekpunt te hebben. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseren en stimuleren ze hun club of bond om preventieve maatregelen te nemen. VCP-ers hebben een dubbele taak: de weg wijzen wanneer er vragen zijn en meedenken over preventie. Zij fungeren als eerste opvang voor leden met een klacht. Alle facetten van deze rol komen aan bod in deze cursus.

Leerdoelen

  • De VCP is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de doelgroepen te kunnen presenteren
  • De VCP kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde, bond of vereniging
  • De VCP kan reflecteren
  • De VCP kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
  • De VCP kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
  • De VCP is in staat mee te werken beleid uit te voeren

Data en locaties

In het najaar van 2018 worden er 6 trainingen gegeven:

Datum Locatie
29 september 2018 Utrecht
6 oktober 2018 Dordrecht
13 oktober 2018 Deventer
10 november 2018 Heerenveen
17 november 2018 Amsterdam
8 december 2018 Geleen

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie over de training, de eisen en specifieke leerdoelen én het inschrijven verwijzen we je naar de website van de Academie voor Sportkader (ASK).