Nieuws

Onderzoek Topsportcultuur: Q&A

10 mei 2022

In het najaar van 2021 is het Onderzoek Topsportcultuur gestart met een pilot van vier sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF. Het onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van diverse berichten over de topsportcultuur van verschillende (ook internationale) sportbonden. In het onderzoek wordt en zowel naar de negatieve als de positieve elementen gekeken. De KNWU doet samen met de volleybalbond, judobond en ijshockeybond mee aan de pilot om de totale topsportcultuur in kaart te brengen. 

Momenteel zijn er geen signalen van misstanden in de topsportcultuur binnen de wielersport. Als KNWU nemen we deel aan de pilot van het uiteindelijke onderzoek.

Wanneer start het onderzoek?
Het onderzoek is gestart in het najaar van 2021. Eerst is uitvoerig literatuuronderzoek gedaan vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals sociologie, psychologie, bestuurs- en
organisatiewetenschappen. Dit onderzoek heeft geleid tot een onderzoeksmodel, en op basis daarvan zijn vragenlijsten ontwikkeld. Die worden naar verwachting voor de zomer van 2022 uitgezet. De pilot moet in het najaar van 2022 zijn afgerond, waarna de resultaten worden getoond.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?
Er verschijnt per sportbond een apart rapport met aanbevelingen. Vanuit het Kenniscentrum Sport & Bewegen zal er vervolgens ondersteuning aan de betreffende bond worden aangeboden bij het implementeren van deze aanbevelingen. Resultaten zullen nooit herleidbaar zijn naar individuen. Uiteindelijk zal aan het eind van het gehele onderzoek een totaal rapport opgesteld worden met aanbevelingen die voor de hele topsport gelden.

Kunnen sporters zich ook melden?
Individuele sporters of andere actoren zoals coaches, ouders of bestuursleden kunnen hun interesse mailen naar onderzoektopsport@kenniscentrumsportenbewegen.nl. Er zal dan gekeken worden of hun sport op dat moment deelneemt aan het onderzoek zodat ook zij gehoord worden. De vragenlijsten kunnen anoniem worden ingevuld, eventuele interviews die afgenomen worden door de onderzoekers zullen in vertrouwen worden gevoerd, waarbij geheimhoudingsplicht is gewaarborgd. De resultaten van het onderzoek zullen nooit naar individuen te herleiden zijn.

Moet dit niet over de gehele sport gaan? Waarom alleen over de topsport?
De dynamiek in topsport is uniek. Prestatie en druk speelt een uitzonderlijk grote factor en onder druk komt vaker ongewenst gedrag voor. De recreatieve sport is een ander vraagstuk met een andere context.

Zijn er binnen de KNWU signalen van misstanden in de topsportcultuur?
Nee. Als KNWU zijn we bij het onderzoek betrokken omdat we een veilige omgeving belangrijk vinden binnen onze sport. We willen graag verbeteren waar dat mogelijk is. Daarnaast vormt (top)sport je tot de persoon die je bent, we willen door middel van het onderzoek ook uitdragen wat de leuke aspecten zijn van topsport. Tot slot hebben we als bond ervaring met het onderzoeken van de sportcultuur. In het onderzoek "Opschakelen" (2018) is er onderzoek gedaan naar de cultuur binnen onze sport. Bij het Onderzoek Topsportcultuur brengen we de opgedane kennis en onderzoeksmethoden uit het eerdere onderzoek mee in deze pilot.

Meer vragen en antwoorden zijn te bekijken in het onderstaande document.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.