Nieuws

Plaatsing NK BMX 2021 (Update 23-11-2021)

24 juni 2021

Reactie n.a.v. uitzending Mr. Frank Visser: Wordt u al geholpen (23-11-2021)
Tijdens de uitzending van 'Mr. Frank Visser: Wordt u al geholpen?' werd er over de onderstaande zaak gesproken. Inmiddels is deze zaak al geruime tijd afgehandeld en hebben alle betrokken partijen een reactie ontvangen. In de uitzending wordt gezegd dat rijders, die dezelfde fout hebben gemaakt, alsnog zijn toegelaten tot het NK. Dat is echter onjuist. Juist om geen precedent te scheppen voor andere rijders en/of volgende jaren zijn er geen deelnemers toegelaten tot het kampioenschap die door eigen handelen niet over het juiste stuurbord of licentie beschikten.

Tot slot kunnen we ons niet vinden in de uitspraak dat onze leden, die naar de rechter stappen, risico lopen om te worden geroyeerd bij de KNWU, zoals in het programma wordt gesuggereerd. Als organisatie staan we altijd open voor feedback, we zullen daarom een gerechtelijke procedure niet als reden zien om een lid te bestraffen.

---

Op 3 en 4 juli 2021 vindt het NK BMX 2021 in Haaksbergen plaats. Voor dit kampioenschap zijn ruim 700 rijders gekwalificeerd en ingeschreven.
Ongeveer 50 rijders hebben een afwijzing ontvangen op hun inschrijving vanwege te laat aanvragen licentie, stuurbord of het inschrijven voor een verkeerde klasse, hetgeen bij een aantal van hen tot onbegrip en onduidelijkheid heeft geleid.
Wij hebben de verzoeken om dispensatie afgewezen en lichten deze hieronder toe.

 

Communicatie
Een terugkomende klacht in de ontvangen reacties betreft (het gebrek aan) de communicatie rondom de voorwaarden.
De voorwaarden voor deelname aan NK/EK/WK zijn echter ook in 2021 niet anders gesteld dan in 2020, 2019 en 2018.

Bij herhaling is in communicatie rondom het NK BMX via de afdeling, de ledennieuwsbrief, via socials en de site verwezen naar de voorwaarden voor deelname. Ook op de wedstrijdkalender staan de deadlines duidelijk vermeld.
Vanwege corona en het feit dat mensen later hun licentie hebben aangevraagd, hebben we al in een vroeg stadium bekend gemaakt dat het NK voor iedereen toegankelijk zou zijn die zich had gekwalificeerd en tijdig haar/zijn Nationale Licentie & Stuurbordnummer aangevraagd had. Om die reden hebben we de data voor aanvraag van beiden nog enige tijd opgeschoven om iedereen voldoende tijd te geven hieraan te voldoen.

Hieronder een overzicht van de publicaties die via afdelingen, socials en op de site zijn gecommuniceerd:
KNWU-BMX-kwalificatie-eisen-NK-EK-WK-2021.pdf
https://www.nkbmx.nl/handig-om-te-weten/
https://www.nkbmx.nl/inschrijving-nk-ek-wk-en-transponder-invoeren/
https://www.nkbmx.nl/update-bmx-kalender-2021/
https://www.nkbmx.nl/nieuwe-update-knwu-bmx-kalender/
https://www.nkbmx.nl/bmx-kalender-2021/

Wij begrijpen de verwarring en teleurstelling wanneer men eerst een melding krijgt dat deelname is goedgekeurd en vervolgens een annulering ontvangt.
Vooraf hadden we wellicht nog beter moeten communiceren dat de bevestiging van inschrijving nog niet betekent dat men daadwerkelijk mag deelnemen. Immers, het systeem registreert op deelnemersaantallen en inschrijvingsdata, maar niet of men aan de voorwaarden voor deelname heeft voldaan. Overigens staat er in de voorwaarden voor deelname wel dat niet gekwalificeerde rijders van de KNWU na 11 juni een afwijzing ontvangen.

Tenslotte de kritiek dat het NK slechts 10 dagen open heeft gestaan. Dat is wellicht kort, maar is vooraf gecommuniceerd waardoor iedereen hierop had kunnen anticiperen, ook wanneer men die periode op vakantie was.

Voor de toekomst
Ondanks dat de KNWU in bovenstaande van mening is dat zij juridisch voldoende aan de haal- en brengplicht van informatie heeft voldaan, nemen wij de ontstane situatie zeker mee als signaal dat we hierin nog meer stappen kunnen maken. We gaan voor de toekomst de communicatielijnen en -momenten kritisch onder de loep nemen en waar mogelijk ervoor zorgdragen dat de essentiële informatie voor het uitoefenen van de sport nog beter bij onze leden terecht komt.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.