Nieuws

Procedure verkiezing nieuwe voorzitter KNWU

12 november 2020

Tijdens de bijeenkomst van het congres op 19 november wordt er een nieuwe voorzitter van de KNWU gekozen. De benoeming van de nieuwe voorzitter was anders gepland dan andere jaren. Alle districten, afdelingen en belangengroepen hebben inspraak gehad en meebeslist. De procedure rond de benoeming en de keuze voor Marc van den Tweel als beoogd opvolger van Marcel Wintels is hier te lezen.

Nieuwe procedure
Eind 2019 heeft het hoogste orgaan van de KNWU, het congres, besloten om de procedure voor een nieuwe voorzitter anders in te richten dan tot nog toe altijd is gedaan. Niet meer met een verkiezing in het congres, maar met een procedure waarbij we op zoek zijn gegaan naar een kandidaat die door iedereen binnen de wielersport gesteund wordt.

Reden voor een nieuwe procedure
Het congres is het hoogste orgaan van de KNWU, de eindverantwoordelijke, en bestaat uit mensen van alle geledingen van de wielersport. Alle districten, afdelingen en belangengroepen zijn vertegenwoordigd. Tot op heden presenteerde het hoofdbestuur een geschikt bevonden kandidaat aan het congres, waarop het congres een tegenkandidaat kon voorstellen. Tijdens een bijeenkomst van het congres werd bij stemming de nieuwe kandidaat gekozen. Volgens de statuten, de regelgeving van de KNWU, wordt een nieuwe voorzitter op deze manier gekozen.

De voorzittersrol is belangrijk. Zo belangrijk dat het congres heeft besloten geen verkiezing meer te willen, maar samen op zoek te gaan naar een kandidaat die door iedereen binnen de wielersport gesteund wordt. Juist in deze tijd is eensgezindheid belangrijk: we staan als KNWU voor immense uitdagingen. Ook voor de uitbraak van het coronavirus hadden we al te maken met een teruglopend ledenaantal, terwijl het aantal sportieve fietsers groeit. Er wordt geworsteld met veiligheidskwesties rondom wedstrijden: de politie kan minder ingezet worden en de veiligheidseisen bij wedstrijden worden steeds hoger. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden omdat mensen anders en individueler leven dan vijftig jaar geleden. Door het coronavirus zijn deze uitdagingen alleen maar gegroeid. De financiële situatie van de KNWU is ingewikkeld op dit moment, terwijl we aan de andere kant nauwelijks of geen wedstrijden kunnen aanbieden en niet weten hoe lang dat nog duurt.

De nieuwe voorzitter van de KNWU staat voor een gigantische klus, waarbij zorgen voor eensgezindheid en mensen met elkaar verbinden het allerbelangrijkst is om de uitdagingen te kunnen aanpakken. In het najaarscongres van 2019 is daarom afgesproken dat er een sollicitatiecommissie samengesteld werd met daarin vertegenwoordigers uit alle geledingen van de wielersport. Dat is gelukt.

Sollicitatiecommissie
De commissie bestond uit:

  • John Waterreus (namens de districten)
  • Ad Jansen (namens de afdelingen)
  • Henk Zomerdijk (namens de Vereniging Organisatoren van Wielerwedstrijden)
  • Iris Slappendel (namens de wielrennersvakbond VVBW)
  • Margo de Vries en Thorwald Veneberg (namens de KNWU-directie)
  • Jolon van der Schuit en Marijn de Vries (namens het hoofdbestuur)

Om de onafhankelijkheid en transparantie van de procedure te garanderen is het sportgeoriënteerde werving- en selectiebureau K+V uit Veenendaal erbij betrokken. Roel Roelfzema en Henk van der Velde van K+V begeleidden het proces.

Procedure
Over elke stap in de sollicitatieprocedure mocht elk lid van de sollicitatiecommissie meedenken en meebeslissen. Allereerst is het functieprofiel opgesteld. Daarin is het belangrijkste dat de voorzitter een echte verbinder is. De voorkeur ging dan ook uit naar iemand van buiten de inner circle van de wielersport, zodat er niet op voorhand al oordelen of vooroordelen zouden zijn. Een frisse wind, iemand met een andere blik, maar wel een persoon die al voor soortgelijke vraagstukken had gestaan - dat is volgens de sollicitatiecommissie de ideale kandidaat. Een hele uitdaging want een bestuursfunctie binnen de KNWU is een vrijwilligersfunctie.

De sollicitatiecommissie heeft het veel gehad over wedstrijdervaring en of dit essentieel is voor een voorzitter van de KNWU. De conclusie was dat andere kwaliteiten, zoals verbinden en zoeken naar slimme oplossingen voor de uitdagingen waar we als organisatie voor staan, belangrijker zijn. In het hoofdbestuur is veel wedstrijdervaring aanwezig bij andere bestuursleden. Dat zorgt soms ook voor een tunnelvisie, die moet door een voorzitter met een frisse blik doorbroken worden.

De commissie is blij met de hoge kwaliteit van binnengekomen sollicitaties. Onder begeleiding van K+V zijn alle binnengekomen brieven langs de lat van het functieprofiel gelegd. Op basis daarvan zijn vijf kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. In twee kleine groepen werd er gesproken met de kandidaten over hun visie en ervaringen. Na afloop van de gesprekken is onder leiding van K+V democratisch beslist welke drie kandidaten werden uitgenodigd voor een tweede gesprek.

In de tweede gespreksronde werden de kandidaten uitgenodigd om meer over zichzelf en hun relevante ervaring te vertellen. Daarnaast gaven ze een presentatie over hoe de wielersport er uit ziet in 2028, dan bestaat de KNWU 100 jaar. Bij de hoofdelijke stemming, begeleid door K+V is er gekozen voor Marc van den Tweel als meest geschikte kandidaat. Alle leden van de sollicitatiecommissie hebben gestemd. Allemaal hebben ze ingestemd met Van den Tweel. De commissie was onder de indruk van zijn analyse van de KNWU en zijn visie op de toekomst, waarbij hij alle uitdagingen die er liggen al bij de kop pakte.

Profiel Marc van den Tweel
Van den Tweel heeft als directeur van Natuurmonumenten soortgelijke ervaring opgedaan: Natuurmonumenten was ook een organisatie met een diep verankerde verenigingsstructuur, maar tegelijkertijd met teruglopende ledenaantallen en steeds minder vrijwilligers. Door herstructurering en een nieuwe manier van inrichten van vrijwilligerswerk heeft hij ervoor gezorgd dat het aantal leden en vrijwilligers weer is gegroeid. Daarbij werd de verenigingsstructuur gerespecteerd en bleef deze overeind. Hiermee heeft hij veel verschillende groepen om de tafel gekregen.

Een goed voorbeeld is het vraagstuk van mountainbiken in het bos: de traditionele natuurliefhebber heeft dat liever helemaal niet, terwijl de mountainbiker het liefst overal fietst. Door goede gesprekken en afspraken heeft Van den Tweel in verschillende natuurgebieden weten te realiseren dat er toch gemountainbiked kan worden. Tot ieders tevredenheid. Daarnaast heeft hij ervaring in de sport in de wat bredere zin des woords: als directeur van het Ronald McDonalds Kinderfonds was hij de bedenker van Home Ride, destijds een vernieuwende manier van sport en fondsenwerving op het gebied van elkaar verbinden en organiseren.

Met Van den Tweel is ook gesproken over het vraagstuk van internationale vertegenwoordiging van de KNWU en de beroepsrenners. Hij heeft aangegeven dat hij dit onderwerp van hoge prioriteit acht. Hierin ziet hij met zijn ruime ervaring in internationaal lobbyen een rol voor zichzelf als verbinder weggelegd. Daarbij heeft hij aangegeven dat hij zeker ook andere personen in die positie wil brengen. Tot slot is Van den Tweel groot wielerliefhebber, zowel passief als actief: hij rijdt zelf op de weg en op de mountainbike.

De sollicitatiecommissie was erg verheugd met zo'n goede kandidaat, die natuurlijk niet de perfecte kandidaat is als je het per belangengroep bekijkt. Elke groep heeft nu eenmaal andere belangen. Van den Tweel is volgens de sollicitatiecommissie KNWU-breed gezien wel de beste kandidaat.

Op 26 augustus is Marc van den Tweel voorgedragen aan het congres als de kandidaat-voorzitter, waarmee de afspraak om gezamenlijk naar een nieuwe voorzitter te zoeken werd ingelost. Niet veel later werd door de wielrennersvakbond VVBW, ondersteund door de vijf daarvoor noodzakelijke stemmen uit het congres, Gerry van Gerwen als tegenkandidaat gepresenteerd. Volgens de statuten van de KNWU is dit mogelijk, maar hierdoor draait de benoeming van de nieuwe voorzitter wederom uit op een stemming tijdens het congres. Iets wat het congres bij deze verkiezing juist wilde voorkomen.

Profiel Gerry van Gerwen

Werkervaring
januari ’08- december ‘10 Algemeen manager cycling team “Team Milram”
januari ‘06 – december ’07 Commercieel manager Cycling team “Team Milram”
1996 – december 2005 Oprichter, eigenaar algemeen manager Cycling Service www.cyclingservice.eu. Bemiddelaar tussen organisatoren ( m.n. Noord Europa) en deelnemers aan professionele wielerwedstrijden (bedrijf verkocht in 2001)
1985 – 1996 Coördinator SBB (stichting Bevordering Beroepswielrennen). Destijds onderdeel van de KNWU
1977– 1985 Professioneel wielrennen (Teams: de Ondernemening, Jet Star Jeans, Jan van Erp, DAF Trucks Lejeune, Vorselaars Autoschade, Glasurit – Vorselaars)

 

Commissies en besturen
2013-heden Voorzitter organisatie nationaal wielergala (SOW)
1985-2017 Oprichter en secretaris NWF (pensioenfonds Nederlandse beroepswielrenners)
2004-2005 Interim voorzitter VVBW
1997- 2014 Oprichter en secretaris WW&S (wielersport werkgevers en sponsoren)
1992-1999 Lid commissie cyclocross UCI (international cycling federation)
1992- 1998 Oprichter en president AIOCC Cross (vereniging vertegenwoordiger cyclecross organisatoren)
1992-1998 Adviseur board UCI
1984-1998 Board member sectie beroepswielrennen KNWU
1984 – 2014 Congres lid KNWU
1968-heden Lid KNWU

 

Vaardigheden
Talen:
Nederlands Moedertaal
Engels Spreekvaardig/luistervaardig/schrijfvaardig/leesvaardig
Frans, Duits Spreekvaardig/luistervaardig/leesvaardig (beperkt schrijfvaardig)

Benoeming
Op 19 november, tijdens de bijeenkomst van het congres, komt er een verkiezing tussen Marc van den Tweel en Gerry van Gerwen. Van den Tweel is geselecteerd door de sollicitatiecommissie, daarbij is er gelijk kennis gemaakt met leden van het bestuur en de directie, organen binnen de organisatie waarmee veel samengewerkt moet worden. Van Gerwen heeft deze procedure niet doorlopen, waardoor er weinig bekend is over de standpunten en visie van deze kandidaat.

De sollicitatiecommissie hoopt dat er tijdens de bijeenkomst van het congres gekozen wordt voor een voorzitter die de wielersport bij elkaar kan brengen en houden. Hij moet alle uitdagingen waar we voor staan, te lijf kunnen gaan.

Mocht je naar aanleiding van deze procedure nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mirjam Tuithof via mirjam.tuithof@knwu.nl. Zij zal je in contact brengen met de juiste persoon voor het beantwoorden van je vraag.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.