Nieuws

Regeling verkeersregelaars sportevenementen vereenvoudigd

6 september 2017

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft de regeling verkeersregelaars aangepast. Door het afschaffen van stelsel van aanstellingspassen en het verplichtstellen van de e-instructie worden de administratieve lasten van de regeling sterk verminderd per 1 oktober 2017. Bovendien wordt de praktijk van het aanstellen van evenementenverkeersregelaars bij evenementen waarvoor geen vergunning nodig is, voorzien van een juridische basis, wat in het belang is van alle partijen.

Naar aanleiding van een advies van Actal van 15 november 2013 en verzoeken vanuit NOC*NSF en sportbonden wordt het stelsel van aanstellingspassen en het onderscheid daarin tussen eenmalige evenementenverkeersregelaars en evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd afgeschaft. Zowel Actal in zijn advies als de politie hebben bepleit dat de e-instructie van de politie het stelsel van lokale instructies volledig vervangt. Aan die wens wordt gehoor gegeven bij deze wijzigingsregeling. NOC*NSF en sportbonden zijn hier verheugd over.

E-instructie

Veel gemeenten maken al gebruik van de mogelijkheid de landelijk uniforme e-instructie, een initiatief van de politie, als opleiding voor de evenementenverkeersregelaar te accepteren. De e-instructie wordt gegeven via de website www.verkeersregelaarsexamen.nl, beheerd door de Stichting Verkeers-regelaars Nederland (SVNL). De e-instructie heeft verschillende praktische voordelen:

  1. In het hele land wordt een uniforme instructie gegeven
  2. De kandidaat-evenementenverkeersregelaar kan de e-instructie op een door hemzelf gekozen tijd en plaats volgen
  3. De politie hoeft niet meer in leslokalen fysiek als instructeur op te treden

Vanwege deze voordelen wordt de e-instructie nu verplicht gesteld, waarmee tevens een eenvoudige bewijsvoering mogelijk is van de bevoegdheid van de evenementenverkeersregelaar.

Loskoppeling

Het begrip evenement is aangepast om de aanstelling van evenementenverkeersregelaars los te koppelen van de eis van een evenementenvergunning. Dit omdat in de praktijk blijkt dat gemeenten er behoefte aan hebben om evenementenverkeersregelaars in te zetten bij niet-vergunning plichtige evenementen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan evenementen met verschillende ‘doorkomgemeenten’. Hiervoor is doorgaans een evenementenvergunning voor de begin- en de eindplaats nodig, maar niet voor de tussenliggende gemeenten. Deze gemeenten geven een ontheffing of een verklaring van geen bezwaar af. Er was geen juridische basis voor de inzet van evenementenverkeersregelaars in die gemeenten, wat tijdens de internetconsultatie als een knelpunt werd gesignaleerd. Evenementen waarvoor uitsluitend een melding nodig is bij de gemeente (kleinschalige evenementen) werden geacht geen situaties op te leveren waarbij de inzet van verkeersregelaars nodig is. Ook dit uitgangspunt bleek niet in alle gevallen probleemloos te werken. Met de loskoppeling van de inzet van evenementenverkeersregelaars en de evenementenvergunning kan de burgemeester bepalen of de inzet van evenementenverkeersregelaars nodig is voor een bepaald (soort) meldingsplichtig evenement.

Bepaalde tijd

In de regeling was bepaald dat na verloop van tijd zou worden bezien of de aanstelling van evenementenverkeersregelaars voor bepaalde tijd zou kunnen plaatsvinden voor langere tijd dan maximaal twaalf maanden. Deze suggestie voor vereenvoudiging wordt niet gevolgd, omdat het niet verantwoord wordt geoordeeld evenementenverkeersregelaars gedurende een periode langer dan twaalf maanden geen instructie te geven. Het risico bestaat dat teveel is weggezakt van de noodzakelijke kennis, als tijdens de aanstellingsperiode weinig evenementen plaatsvinden of door omstandigheden de evenementenverkeersregelaar niet of nauwelijks als zodanig bij evenementen functioneert.

Een landelijke aanstelling voor verkeersregelaars bleek helaas niet haalbaar. NOC*NSF zal in samenspraak met SVNL en de VNG onderzoeken in hoeverre het proces van de aanstelling nog vereenvoudigd kan worden. Ondertussen kunnen gemeenten wel gebruik maken van de VNG mandaatregeling die de aanstelling van verkeersregelaars bij evenementen die door meerdere gemeenten lopen vereenvoudigd.

De gepubliceerde wijzigingsregeling kun je hieronder downloaden.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.