Nieuws

Vergaderdata 2019

18 oktober 2018

De vergaderdata voor 2019 zijn bekend. Zowel de voorzitters- en landelijke overleggen als de congressen staan gepland. Voor de afdelings-, districts- en belangengroeperingenvergaderingen staan hieronder data aangegeven waarbinnen de vergadering plaats moet vinden.

Datum Onderdeel
Voorjaar
Donderdag 14 maart 2019 Voorzittersoverleg
Donderdag 23 mei 2019 Toesturen vergaderstukken voorjaarscongres
Vrijdag 24 mei t/m donderdag 6 juni 2019 Afdelings- en districtsvergaderingen en belangengroeperingen
Vrijdag 7 juni 2019 Deadline indienen ingekomen stukken voor congres
Donderdag 13 juni 2019 Landelijk overleg
Donderdag 20 juni 2019 Voorjaarscongres
Najaar
Donderdag 12 september 2019 Voorzittersoverleg
Donderdag 3 oktober 2019 Landelijk overleg
Donderdag 31 oktober 2019 Toesturen vergaderstukken najaarscongres
Vrijdag 1 t/m donderdag 14 november 2019 Toesturen vergaderstukken najaarscongres
Vrijdag 15 november 2019 Deadline indienen ingekomen stukken voor congres
Donderdag 28 november 2019 Najaarscongres