#hetwielernormaal

#hetwielernormaal - Bestuurders

De borging van het wielernormaal in jouw club begint bij jou

Als clubbestuurder draag je verantwoordelijkheid en moet je van alle markten thuis zijn. Daar haal je plezier uit, maar het is natuurlijk ook een uitdaging. De KNWU wil je daarbij helpen door kennis en inzichten met je te delen, met protocollen en richtlijnen. Ook ten aanzien van een belangrijk onderwerp als het wielernormaal.

We hebben het dan niet alleen over je eigen integriteit, maar ook over te nemen preventieve maatregelen tegen en ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag. Is er al een VCP (vertrouwenscontactpersoon) op je club? Zijn er afspraken over het hanteren van het vier-ogen principe? Is er een aparte bestuurder aangesteld die verantwoordelijk is voor de portefeuille "sportiviteit en respect"? Sporters hebben recht op een veilige positieve sportcultuur. En van die norm zijn bestuurders zoals jij de belangrijkste pleitbezorgers op hun club.

Gedragscode voor bestuurders

Als bestuurder, werknemer of andere functionaris...

...zorg je voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

...ben je dienstbaar. Handel altijd in het belang van de club of andere rechtspersonen en richt zich op het belang van de leden en/of aangeslotenen.

...ben je open. Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

...ben je betrouwbaar. Houd je je aan regels, waaronder de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond en afspraken. Gebruik je informatie voor het doel van de organisatie. Verklaar je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen.

...ben je zorgvuldig. Handel je met respect en stel je gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Ben je zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga je zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal je bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

...voorkom je (de schijn van) belangenverstrengeling. Vervul je geen nevenfuncties die in strijd zijn, of in strijd kunnen zijn met je functie en ga je geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met je functie. Bespreek je het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doe je opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geef je aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom je bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijk concurrentieverhoudingen. Neem je geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef je uit hoofde van de functie geen geschenken en bied je geen diensten aan van een waarde van meer dan 50 euro en doe je ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld je geschenken en giften van meer dan 50 euro die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

...ben je een voorbeeld voor anderen en onthoud je je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.

...zet je je intensief in om ervoor te zorgen dat alle sporters en begeleiders gebonden zijn aan de relevante regels, waaronder het dopingreglementen, het reglement seksuele intimidatie, het reglement matchfixing en het bestuursreglement alcohol in sportkantines. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast ben je als bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels voor de eigen club op te stellen.

...neem je (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. Span je je in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg je voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleer je het melden van ongewenst gedrag. Treed je adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sportes, werknemers, supporters en anderen.

...span je je in om in ze te gaan met integere werknemers, functionarissen, ondernemers, zaakwaarnemers, leveranciers, sponsors e.a. Tracht je te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisatie die van onbesproken gedrag zijn. Ga je na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraag je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan en doe je onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Verricht je onderzoek naar handelspartners e.a.

...ben je je bewust van matchfixing en handel je voorzichtig. Zal je niet wedden op de sport waar je bij betrokken bent en verstrek je geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij je betrokken bent.

...zie je toe op de naleving van regels en normen. Zie je toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

 

Bekijk hier het filmpje van (baan)wielrenner Carlo Cesar over #hetwielernormaal

Een nieuwe norm voor talentontwikkeling

In de visie van de KNWU moet ieder individu zijn talent kunnen ontwikkelen. Marco van Bon schreef hierover "Talentontwikkeling doe je samen - Talentvisie 2030 voor de wielersport", een wetenschappelijk onderbouwd handboek voor een verantwoorde opleiding van jonge wielrenners. De omgeving - met name ouders en de trainer/coach - speelt daarbij een belangrijke rol. Leuk om te lezen en met praktische richtlijnen voor de invulling van trainingen. Een must-read voor trainers, coaches én clubbestuurders. Je kunt het boekje bestellen tegen een bijdrage van de verzendkosten  (€ 4,99) op de website van de KNWU Campus.

Vier-ogen principe

Het is een harde basisafspraak in het wielernormaal: als een trainer of coach met pupillen werkt moet er altijd nog iemand bij zijn. Bij voorkeur kies je een openbare ruimte waar anderen je kunnen zien. Een situatie waarin je één-op-één met een pupil bent vermijd je.

Zo zet je stappen naar een veilige sportcultuur

Hoe pak je het aan? En waar begin je? Deze video laat zien wat je allemaal kunt doen om een veilige sportcultuur te waarborgen. Speciaal voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen heeft Centrum Veilige Sport Nederland een interactief stappenplan voor een veilige sportcultuur. Daarmee krijg je op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht in wat je als vereniging kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop hier de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen je vereniging.

Regelingen VOG

Elke vereniging kan 15 uur gratis hulp krijgen bij de implementatie van het beleid sociale veiligheid. Dit kan aangevraagd worden via vog@nocnsf.nl. Ook kun je als vereniging gratis VOG's aanvragen voor je medewerkers en vrijwilligers. Deze video laat zijn hoe je dat kan doen.

Daarnaast kunnen clubs gebruik maken van de Regeling Gratis VOG voor hun vrijwilligers. Je kunt hier meer lezen over deze regeling, of vraag op deze website gelijk een gratis VOG aan!

Aan de slag met inclusie en diversiteit

Wil je als club aan de slag gaan met thema’s als inclusie, diversiteit, een veilig sportklimaat en een positieve sportcultuur? Op de website van NOC*NSF vind je de dossierpagina ’voel je thuis in de sport’. Met verwijzingen naar verschillende websites, tips, stappenplannen, tools, opleidingen en achtergrondinformatie om mensen bewust te maken hoe de sport meer gastvrij kan zijn en hoe we dit met elkaar kunnen doen. Voor clubs die actief aan de slag gaan met inclusie en diversiteit is ook een stimuleringsbudget beschikbaar.

 

Wat te doen als het mis gaat

Heeft er zich iets voorgedaan in je vereniging of ploeg? En wil je ruggespraak voeren over de te nemen stappen? Neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de KNWU. Sinds de inrichting van Centrum Veilige Sport Nederland is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond het aangewezen adres voor de begeleiding van clubs in gevallen van grensoverschrijdend gedrag. De begeleiding van dader en slachtoffer ligt bij Centrum Veilige sport Nederland.

Mirjam Tuithof is de vertrouwenscontactpersonen bij de KNWU. Mail naar vcp@knwu.nl of bel onze vertrouwenscontactpersoon (maandag t/m vrijdag).

  • Mirjam Tuithof - telefonisch via 085-070 1960;

Jouw vraag of gesprek wordt door alle instanties altijd in vertrouwen behandeld.

 

Bekijk hier het filmpje van mountainbiker Fausto van Tuyl over #hetwielernormaal

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.