#hetwielernormaal

Het wielernormaal is van ons allemaal. Dus ook van jou!

De KNWU maakt zich sterk voor een wielersport met een open, prettige en veilige cultuur. We helpen elkaar om beter te worden en de omgeving waarin we onze sport beoefenen beter en veiliger te maken. We doen dit onder de noemer ‘het wielernormaal’. Geen normaal zonder afspraken. Zo zijn er duidelijke gedragsregels en richtlijnen voor iedereen die bij de wielersport betrokken is: sporters, topsporters, coaches, trainers, begeleiders, officials en clubbestuurders.  

Om te beginnen is het goed dat je weet wat het wielernormaal inhoudt. Die informatie vind je hier. Maar belangrijker nog: praat erover met elkaar en maak er afspraken over binnen jouw team of op je club. Zet het wielernormaal op de agenda!

Zo normaal is het wielernormaal nog niet. Daarom voeren we campagne.

Grensoverschrijdend gedrag is voor iedereen anders. Een opmerking die wordt gemaakt kan door de een als schokkend worden ervaren en door de ander helemaal niet. Het is daarom ook heel ingewikkeld om exact te bepalen wat grensoverschrijdend gedrag is. Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak.

“Grensoverschrijdend gedrag is bewust of onbewust, verbaal of non-verbaal gedrag dat door degene die ermee wordt geconfronteerd als ongewenst en onprettig wordt ervaren.”

Richtlijnen

Voor gedragingen rond seksuele intimidatie is er al veel aandacht in én buiten de sport. Maar als het op andere vormen van grensoverschrijdend gedrag aankomt, leek er lange tijd niet voldoende geregeld te zijn. Over hoe wij met elkaar willen omgaan en waar je terecht kunt als je een vervelende ervaring hebt gehad. Dat is nu wél het geval. Inmiddels zijn er duidelijke richtlijnenzodat het voor iedereen duidelijk is wat de KNWU verstaat onder grensoverschrijdend gedrag.

Met de campagne #hetwielernormaal willen we niet alleen vertellen wat wij normaal vinden, maar samen met sporters, begeleiders en bestuurders dit wielernormaal in onze cultuur omarmen en uitdragen. 

 

Het wielernormaal uitgelegd 

Iedereen voelt zich veilig binnen de club of het team. 

 • Sociale veiligheid is even belangrijk als fysieke veiligheid.  

 We hebben respect voor elkaar, ook buiten de sport. 

 • We steunen elkaar waar mogelijk;  
 • Je mag uitkomen voor je eigen mening en je eigen keuzes maken;  
 • We richten ons niet alleen op prestaties, maar ook op het welzijn van de mens;  
 • Er wordt belang gehecht aan het privéleven, naast het sportieve leven;  
 • Je wordt niet buitengesloten als je niet doet wat anderen willen.  

Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. 

Dat geldt voor de volgende omgangsvormen: 

 • Seksueel overschrijdend gedrag;  
 • Roddelen, pesten en discriminatie;  
 • Vernederen of intimideren;  
 • Schelden;  
 • Voor schut zetten ten overstaan van de groep;  
 • Gedwongen worden om :
  • (excessief) gewicht te verliezen;
  • medische informatie te delen;
  • geld te betalen om lid uit te (blijven) maken van een team;
  • onder druk meer trainingsuren te maken.  

Achtergrondinformatie campagne

De KNWU heeft in 2017 als eerste sportbond in Nederland een onderzoek laten doen naar grensoverschrijdend gedrag binnen de wielersport dat geresulteerd heeft in de publicatie ‘Opschakelen’ , die in 2018 verscheen. Uit dit onderzoek blijkt dat nog steeds veel sporters te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.