Magazine

Dossier structuurtransitie 2023: Statuten worden vastgesteld tijdens Congres

december 2022

Dossier structuurtransitie 2023: Statuten worden vastgesteld tijdens Congres

In het voorjaarscongres van juni 2022 werd besloten om over te gaan naar een nieuw besturingsmodel voor de KNWU. Op deze manier is het mogelijk om de KNWU als organisatie te moderniseren en sneller en directer in te kunnen spelen op veranderingen.

In het nieuwe besturingsmodel zijn er een aantal duidelijke wijzigingen, zoals:

  • Het congres wordt vervangen door een ledenraad, de directeur wordt een directeur- bestuurder en het hoofdbestuur maakt plaats voor een Raad van Toezicht;
  • De bestuurslaag in de districten en afdelingen verdwijnt;
  • De afdelingen en districten maken plaats voor een indeling in vier regio’s.

Al deze wijzigingen zijn inmiddels omgezet naar nieuwe statuten voor de KNWU. De basis voor de nieuwe statuten zijn de geldende statuten geweest aangevuld met input van diverse gesprekken met de huidige KNWU-organen. De statuten liggen ter wijziging en algehele opnieuw vaststelling voor in het congres van 20 december 2022. Het moment dat deze nieuwe statuten ook daadwerkelijk van kracht worden, is gepland voor het voorjaarscongres van juni 2023.

De uitgangspunten voor de visie op de toekomstige regionale werkwijze en de stappen die hierin nog gezet mogen worden, staan in dit document beschreven. Wanneer het congres instemt met de voorgenomen visie wordt de tweede helft van 2023 benut om de wijzigingen op logische momenten door te voeren zodat er altijd een goed aanbod van wedstrijden en competities blijft.

Binnen het nieuwe besturingsmodel wordt toegewerkt naar een breed gedragen atletenvertegenwoordiging dat adviesrecht heeft op besluiten en beleid dat van invloed is op de belangen, rechten en plichten van topsporters. De komende maanden zullen we samen met betrokken personen en partijen verdere invulling gaan geven aan de (wijze van) samenstelling, de rol en thema’s waar de atletencommissie zich mee bezig zal houden.

Wanneer je meer wilt lezen over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende KNWU-organen kun je de onderstaande artikelen lezen.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.