Magazine

Inside-Out: KNWU wil focus op clubs en jeugd

januari 2023

Dit artikel werd voor het eerste gepubliceerd op 9 juni 2022.

Met de reeks aan Inside-Out verhalen vertellen we graag wat we doen, waarom bepaalde beslissingen worden genomen en wat de overwegingen zijn. Een beslissing wordt namelijk nooit zomaar genomen. Vandaag: De visie 2028 van de KNWU.

Richting 2028 wil de KNWU vitaal, relevant en inspirerend zijn. Dat is dan ook de titel van de visie op het strategiestuk wat de wielerbond in de komende jaren richting moet geven. Als het congres instemt, wordt binnenkort al ingezet op een nieuwe structuur waarin het congres wordt vervangen door een ledenraad, met een raad van toezicht daarbij. De bedoeling is dat er onder een directeur-bestuurder sneller geschakeld kan worden met de commissies en het uniebureau. Prioriteiten in de nieuwe strategie zijn er voor clubs en voor de jeugd, zonder de succesvolle topsportsectie te vergeten.

Margo de Vries werkte de afgelopen maanden aan de nieuwe strategie van de KNWU. Zij maakte onlangs bekend te stoppen als één van de twee directeuren van de bond en op verzoek van het hoofdbestuur gebruikte ze de laatste periode van haar baan om richting te geven aan de visie van de KNWU. Met de kennis van de organisatie, maar zonder eigen belang richting de toekomst. ‘’We hadden een strategie tot en met het olympische jaar 2020. Toen de OS van Tokyo een jaar werden opgeschoven hebben we die termijn eveneens verlengd, ook om zo aan te kunnen haken bij de plannen die de werkgroep structuur had gemaakt na toetsing door en overleg met de achterban. Het was natuurlijk wenselijk om die plannen ook mee te nemen in onze nieuwe strategie, zeker ook omdat het zeer goed aansluit bij wat we willen: kortere lijnen om sneller te kunnen handelen en inspelen op ontwikkelingen. En zo onze prioriteiten op clubs en jeugd goed uit de verf te laten komen.’’

"We hebben als bond best veel te bieden, maar soms sluit het aanbod niet goed aan bij de behoefte"

Margo de Vries

Clubs helpen
Dat deze twee aandachtsgebieden prioriteit krijgen, is niet voor niets. Hoe succesvol de wielerbond KNWU ook op topsportgebied is, het wordt tegelijkertijd steeds lastiger nieuwe mensen aan de sport te binden. De Vries: ‘’Door middel van deze strategie willen we clubs helpen bij deze vraagstukken. We hebben als bond best veel te bieden, maar soms sluit het aanbod niet goed aan bij de behoefte en soms weet men niet wat we te bieden hebben. Mensen verwachten flexibiliteit, maar we hebben ook de basis van de clubs nodig om die te bieden. Je ziet de interesse voor de traditionele licentie afnemen, maar de nog niet zo lang geleden ingevoerde startlicentie loopt goed en steeds beter. Mensen hebben behoefte aan een laagdrempelig aanbod dicht bij huis en wellicht gaat men later wel voor de volledige licentie, het is belangrijk deze mensen aan boord te krijgen.’’ De KNWU wil ook relevanter worden voor de jeugd. Er wordt minder bewogen door kinderen en fietsen is niet een vanzelfsprekende keuze als er wel voor beweging/sport wordt gekozen, constateert De Vries. ‘’Maar we hebben met BMX en mountainbike, groeiende categorieën bij de jeugd, leuke en uitdagende sporten te bieden aan de onderkant van de pyramide, waaruit later wellicht weer topsporters voortkomen. Topsport is wel degelijk belangrijk. Hoewel je altijd competitief moet blijven, kun je constateren dat dit deel van de KNWU goed functioneert met eigen middelen en professionele krachten. Maar je hebt wel aanvoer van nieuw talent nodig, dat kan als er meer jeugdsporters voor wielersport kiezen.’’

Passende structuur
Om de clubs en leden beter te kunnen ondersteunen, is er de afgelopen tijd door een werkgroep gekeken naar een beter passende structuur voor de bond. De Vries: ‘’Bij ons is het congres al jaren het hoogste orgaan. Het is de bedoeling dat leden en KNWU elkaar bereiken door middel van de districts- en afdelingsbesturen. Maar we zagen in de praktijk – en de mensen in de districten nog het meest – dat die stap vaak werd overgeslagen. Mensen weten het uniebureau zelf ook te vinden met vragen en/of suggesties. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om mensen te vinden voor deze bestuursfuncties. Mensen willen wel iets voor de sport betekenen, maar dan soms liever op projectbasis, in plaats van je voor een bepaalde termijn te binden. We willen de organisatie met de input van de werkgroep structuur simpeler, sneller en professioneler maken. De uitvoering moet bij het uniebureau komen en bij de mensen die de taken direct uitvoeren. Tegelijkertijd heb je wel controle nodig, maar dat kan ook heel goed via een raad van toezichtmodel met een directeur-bestuurder. Operationele besluitvorming ligt dan meer bij het bestuur en niet bij het congres. De ledenraad is tegelijkertijd belangrijk om lange termijndoelen te formuleren, die in de dagelijkse praktijk door professionals worden uitgevoerd. ‘’

"Ik denk dat de strategie en nieuwe structuur de KNWU de mogelijkheid geven tot 2028 en daarna relevant te zijn"

Margo de Vries

Werken vanuit regio’s
Op 14 juni 2022 liggen de strategie en de voorstellen voor de structuur op tafel tijdens het voorjaarscongres van de KNWU. De Vries: ‘’Als daarmee ingestemd wordt, treedt een planning in werking voor de transitieperiode. Eén van de eerste veranderingen die voortvloeit uit de plannen is het werken vanuit regio’s in plaats van districten en afdelingen. Dat zou in het nieuwe kalenderjaar al van kracht moeten zijn, duidelijkheid is belangrijk ook met het oog op zaken als competities. Al met al vraagt het een andere mindset en meer flexibiliteit. We hopen de juiste mensen in de organisatie te behouden, maar zoeken ook een nieuw type vrijwilligers die zich in de nieuwe structuur beter thuis voelen. Zodat we een mooie mix krijgen van oud en nieuw. Ik denk dat de strategie en nieuwe structuur de KNWU de mogelijkheid geven tot 2028 en daarna relevant te zijn. Ik ga het vanuit mijn nieuwe functie zeker volgen, het was een fijne tijd bij de KNWU en het is ook mooi om deze organisatie iets achter te kunnen laten.’’

Wil je meer inhoudelijk lezen over de nieuwe strategie en structuur? Je kunt hier meer lezen over de structuurtransitie.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.