Magazine

Dossier Structuurtransitie 2023: aanpassing regionale werkwijze

april 2023

Dossier Structuurtransitie 2023: aanpassing regionale werkwijze

De voorbereidingen om uitvoering te geven aan de transitie naar een modernere KNWU-organisatie zijn in volle gang. 

Reglementaire wijzigingen
De reglementaire wijzigingen en het omzetten van het besturingsmodel gaan in na goedkeuring op het voorjaarscongres van 27 juni 2023. De nieuwe statuten en wijzigingen van het reglement worden dan voorgelegd. Dit is het officiële moment dat districten en afdelingen uit de KNWU gaan, het congres overgaat in een ledenraad, de positie van directeur overgaat naar een directeur-bestuurder en het hoofdbestuur overgaat in een raad van toezicht.

De aanstaande veranderingen worden momenteel voorbereid. Zo worden de huidige reglementen onder de loep genomen en ligt er in het extra congres van 19 april een voorstel voor het benoemen van raadsleden voor de raad van toezicht en de ledenraad. In de congresstukken is het voorstel te vinden om de ledenraad voor de komende twee jaar voor een groot deel te laten bestaan uit de huidige congresleden. Op deze manier zorgen we voor het behoud van kennis vanuit districten en afdelingen tijdens de veranderingen. De invulling van de ledenraad wordt verder toegelicht in de agendastukken van het extra congres op 19 april. Na dat congres worden de volgende stappen gezet voor de invulling van kandidaten voor de ledenraad.

Aanpassingen regionale werkwijze
De wijzigingen hebben gevolgen voor de wijze waarop wedstrijden worden georganiseerd, voor de rollen en inzet van vrijwilligers en voor werkwijzen in de regio's. De werkwijze zal niet van de één op de andere dag veranderen. In samenspraak met de vrijwilligers wordt er gezocht naar logische momenten om geleidelijk de wijzigingen door te voeren in de tweede helft van 2023. Bijvoorbeeld na afloop van het seizoen, zodat er altijd een goed aanbod van wedstrijden en competities blijft. Een paar voorbeelden van aanpassingen in de werkwijze:

  • Vrijwilligersfuncties
    De bijdrage van bestuurders en vrijwilligers aan de wielersport blijft zeer belangrijk om ook in de toekomst de sport in de regio te kunnen organiseren. De juiste invulling van de regionale vrijwilligersfuncties is dan ook een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de transitie. In de nieuwe structuur zijn er wedstrijd-, official- en sporttechnische coördinatoren en regionale clubsupporters. Het proces om te komen tot invulling van de regionale vrijwilligersrollen wordt de komende weken besproken met de huidige vrijwilligers, inclusief bestuurders, om vervolgens breder te delen.
  • BMX-competitie
    Voor de BMX-competitie vinden er gesprekken plaats met de afdelingen en clubs. De transitie brengt vooral uitdagingen voor de competitie en de verdeling van inzet en taken van vrijwilligers met zich mee. Momenteel wordt gesproken over het loslaten van de regionale grenzen voor wedstrijden en competities. Op deze manier kan iedereen de competitie dichtbij huis rijden, zonder de belemmering van regiogrenzen. Daarnaast zullen clubs meer taken op zich moeten nemen bij het organiseren van wedstrijden. De bureauorganisatie, clubs en afdelingen zijn gezamenlijk en constructief hierover in gesprek.
  • Financiële werkwijze
    De financiële werkwijze moet worden aangepast. De financiële coördinatie van lokale activiteiten en vrijwilligersvergoedingen wordt momenteel gedaan door de penningmeesters van districts- en afdelingsbesturen. In de nieuwe regionale werkwijze wordt de aansturing door het uniebureau overgenomen. Onder de huidige penningmeesters is een inventarisatie gedaan naar de huidige werkwijze en lopende afspraken. Het is de bedoeling om na de transitie tot één landelijke aanpak te komen. In mei wordt hier verder over gesproken met de penningmeesters. De budgetten die beschikbaar zijn blijven ongewijzigd.

Vragenuurtje
Veel veranderingen zijn aanstaande. Voor districts-, afdelings- en clubbestuurders, consuls, STDC-ers en (sporttak)commissies die vragen hebben, is een vragenuurtje ingeregeld. Elke twee weken zijn Maurice Leeser (directeur) en Nicolien Nicolai (landelijke kwartiermaker bestuurlijke vernieuwing) online om vragen te beantwoorden. districts-, afdelings- en clubbestuurders, consuls, STDC-ers en (sporttak)commissieleden ontvangen via de mail meer informatie hierover. Individuele leden kunnen voor vragen bij de clubs terecht of via de clubbestuurders hun vraag stellen.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.