Magazine

Dossier structuurtransitie 2023: Laatste formaliteiten voor transitie in werking treedt

juni 2023

Dossier structuurtransitie: Laatste formaliteiten voor transitie in werking treedt

Met de transitie naar een ander besturingsmodel, het opheffen van de districten en afdelingen, en de overgang naar een regionale indeling proberen we een meer slagvaardige organisatie neer te zetten. Door compactere besluitvorming en directere communicatielijnen kan sneller ingespeeld worden op veranderingen. Ook hopen we met de transitie meer eenheid van beleid door een gecentraliseerde aansturing en directere aansluiting met stakeholders te realiseren. Hierdoor kunnen we samen integraal aan de slag met de gestelde doelen voor 2028.

Om de transitie door te kunnen voeren, vonden de afgelopen jaren vele voorbereidende gesprekken plaats. Het voorbereidende werk voor het formele deel zit er, door de tomeloze inzet van veel mensen, nu op. Om de formele transitie te kunnen realiseren is er nog een laatste stap nodig: in het congres van 27 juni moeten nog een aantal noodzakelijke besluiten genomen worden. De voorstellen voor al deze veranderingen zijn inmiddels verstuurd naar de congresleden en online gepubliceerd.

Dit betreft onder andere de laatste aanpassingen voor de statutenwijziging en een vernieuwd algemeen reglement. Daarnaast worden de te benoemen directeur-bestuurder, raad van toezicht en ledenraad voorgedragen. De afgelopen weken is met de penningmeesters en voorzitters van de districten een gedragen voorstel opgesteld over wat te doen met het saldo op de districts-en afdelingsrekeningen. Om dit in de praktijk te kunnen brengen is tevens instemming van het congres voor nodig.

We zijn namelijk voornemens het batig saldo op de districts- en afdelingsrekeningen om te zetten in een regionaal activiteitenbudget om een impuls te geven aan regionale activiteiten. Het activiteitenbudget wordt bestemd voor activiteiten in lijn met het strategisch plan 2028: als impuls voor jeugd, het versterken van clubs, sportstimulering en talentontwikkeling. De aanvraag voor het activiteitenbudget is straks gezamenlijk in te dienen door de regionale vrijwilligers.

Overgang vrijwilligers naar nieuwe structuur

Bovenstaande betreft de formele kant van de transitie. Hiervoor zijn met de verschillende belanghebbende partijen grote inspanningen geleverd om op het huidige punt te komen. Inmiddels kunnen we terugkijken op een mooi proces dat de KNWU helpt door te groeien naar een moderne organisatie. Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan de overgang van alle betrokken vrijwilligers naar de nieuwe structuur. Dit hangt niet aan de datum van 27 juni, maar kan ook in de loop van het jaar op een moment dat het logisch in de seizoensopbouw van de verschillende disciplines past plaatsvinden. De rolverdeling voor de regionale vrijwilligersfuncties, de profielen voor de rol van wedstrijdcoördinator, officialcoördinator, sporttechnisch regiocoördinator en clubsupport zijn hier te vinden.

De komende tijd zal de aandacht uitgaan naar de implementatie van alle wijzigingen en zullen de stappen genomen worden om over te gaan naar een regionale werkwijze. Daarnaast is het ook een tijd van afscheid nemen van een lange periode van samenwerken in en met districts- en afdelingsbesturen.

Vragenuurtje

Voor districts-, afdelings- en clubbestuurders, consuls, STDC-ers en (sporttak)commissies die vragen hebben, is een vragenuurtje ingeregeld. Op dinsdag 20 juni zijn Maurice Leeser (directeur) en Nicolien Nicolai (landelijke kwartiermaker bestuurlijke vernieuwing) weer online om jullie vragen te beantwoorden. Individuele leden kunnen voor vragen bij de clubs terecht of hun vraag stellen via de clubbestuurders.

Wij plaatsen functionele cookies om deze website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast vragen we je toestemming om analytische cookies en marketingcookies te plaatsen. Daarmee meten we het gebruik van deze website en kunnen we ons aanbod beter afstemmen op jouw voorkeuren. Deze cookies verzamelen persoonsgegevens. Geef hieronder aan welke cookies je wilt accepteren. Meer weten? Bekijk onze privacypagina.